fi | sv | eng

Ihminen keskiöön SOTE -uudistuksessa!

09.09.2014, 08:50

Ulla Saastamoinen, erityisasiantuntija

”Rakenne- ja organisaatiouudistukset ovat välineitä johonkin parempaan. Juridinen kehikko ei itsessään voi olla se, jonka kautta ja lävitse ihmisten ongelmia ja hyvinvointia tarkastellaan, mutta se voi luoda hyvät edellytykset ihmisen kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle, tai rakentaa sille esteitä.”

Aulikki Kananojan nosti puheenvuorossaan 4.9. Seinäjoella tärkeitä näkökulmia SOTE –uudistukseen. Puheenvuoro antoi paljon ajattelemisen aihetta ja muistutti erityisesti kaikkein tärkeimmästä; ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta.

Olemme yhteydessä globaalin talouden ja väestön ennakoimattomiin liikkeisiin. Yhteiskunta on entistä pirstoutuneempi, mm. lapset altistuvat todellisuuksille, joita 60 -luvulla ei voinut aavistaakaan. Ovatko tulevat SOTE -rakenteet riittävän joustavia vastaamaan yhteiskunnan syviin ja jatkuviin muutoksiin? Ovatko uudet lait ja hallintorakenteet oikea väline reagoida uusiin tilanteisiin, etenkin jos ne sementoidaan tiettyyn malliin? Jäävätkö jotkut heikot ihmisryhmät ilman tukea ja palveluja?

Hallituksen esittämä SOTE -ratkaisu - viisi SOTE -aluetta - on kuitenkin suuri mahdollisuus, jos se onnistutaan toteuttamaan hyvin. Tällä hetkellä kunnilla on hyvin erilaiset resurssit reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin; esimerkkinä vaikkapa perheeseen syntyvät vaikeasti vammaiset kolmoset tai yllättäen lisääntyvät lasten huostaanotot. Uudistuksen myötä eri kuntien rahalliset resurssit yhdistyvät SOTE -alueelle. SOTE -alue on vastuussa siitä, että palvelut vastaavat juuri sen alueen ihmisten tarpeita, asuivatpa ihmiset peräkylällä tai ison kaupungin keskustassa. Uudistus lupaa nykytilanteeseen verrattuna enemmän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Uudistuksessa sovitetaan yhteen sosiaalihuolto ja terveydenhuolto, niin perustason kuin erikoissairaanhoidon osalta. Miten saadaan aikaan toisenlaista osaamista ja toista ammattia kunnioittava yhteistyön orientaatio? Saavutetaanko toinen toistaan täydentävä ja toinen toistaan tarvitseva tasapainoinen suhde sosiaali- ja terveydenhuollon välille? Sosiaalihuolto on työtä, jossa joudutaan elämään jännitteiden kentässä, jossa ei aina löydy oikeita vastauksia.

SOTE -järjestämislakiesityksen mukaan palvelujen tuottamisesta vastaisivat kunnat ja kuntayhtymät, joiden tulee täyttää tietyt edellytykset. Kananoja puhuisi tuottamisen sijaan mieluummin toteuttamisesta. Sanoilla on merkitystä, ne luovat mielikuvia.

Kaiken keskiössä tulee kuitenkin olla ihminen, kokonaisena, ei hallinnollisten siilojen läpi katsottuna. Monialainen yhteistyö ja erilaisen osaamisen yhdistäminen ovat avaintekijöitä uudistuksessa. Kananoja korosti: tärkeintä on, mitä rakenteiden sisällä tapahtuu.

SOTE -järjestämislakiesitys on parhaillaan lausunnolla. Kehittämisehdotuksia ja näkökulmia lakiin kerätään laajasti yhteiskunnan eri toimijoilta, kuten järjestöiltä.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: