fi | sv | eng

Hyvinvointitalous verkostoituu

28.01.2016, 14:34

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija 

Viime vuoden aikana yhtenä hyvinvointitaloustyön tavoitteena oli verkostoitua myös perinteisten sote alan yhteistyötahojen ulkopuolelle. Hyvinvointitalous kirja sai jonkin verran palautetta nimenomaan siitä, että sen ulkopuolelle jäivät kokonaan yritys- ja elinkeinoelämän puheenvuorot. Tätä keskustelua aloitettiin vuoden 2015 aikana ja kokemukset olivat myönteisiä.

Innostavaa yhteistyötä

Hyvinvointitalous käsite nähtiin Finanssialan keskusliitossa ja SITRA:ssa erittäin potentiaalisena yhteisen tekemisen viitekehyksenä. SITRA:n kanssa aloitimme paradigmatyötä, jossa tavoitteena on hahmottaa erilaisia taustaparadigmoja tulevaisuuden talousajattelulle, myös hyvinvointitalousajattelulle.

Finanssialan keskusliitto pyysi meitä viime vuonna mukaan yhdessä kehittämään ja testaamaan laajan yhteistyöryhmän kanssa valmisteilla olevaa budjettipeliä. Budjettipeli julkistettiin vuoden lopulla ja on avoimesti käytettävissä osoitteessa www.budjettipeli.fi.

Yhdessä tekemisen kautta on mahdollista kehittää sekä meidän omaa ajattelua hyvinvointitalouden kokonaisuudesta että samalla viedä omaa järjestölähtöistä hyvinvointitalous näkökulmaa muiden toimijoiden tietoisuuteen.

Hyvinvointitalous epäilytti, mutta myös kiinnosti

Täysin uusi yhteistyöhakuinen verkostoitumistapaaminen oli Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n ja elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n kanssa. Keskustelussa keskeinen lähtökohta oli avata hyvinvointitalous käsitettä ja tuoda esille se, että sen kehittämistyössä on tilaa myös elinkeinoelämän ja yrityksien näkökulmille.

Orastava yhteistyön mahdollisuuksien väylä on avattu ja 6.11. 2015 hyvinvointitalousfoorumin ohjelma rakentuikin pitkälti juuri elinkeinoelämän, yritysten ja yrittäjyyden edustajien puheenvuoroille. Ilahduttavaa oli, että hyvinvointitalous käsite nähtiin myös elinkeinoelämän valtuuskunnan silmin mahdollisuutena, jolla on jo yllättävänkin paljon kannatusta ja tunnettuutta.

Hyvinvointitalous on tulevaisuuden visio: Edellytyksiä sen yhdessä rakentamiseen on

Potentiaalisia yhteisen tekemisen kumppaneita ovat myös Kuluttajatutkimuskeskus ja Tulevaisuuden tutkimuksen keskus, joita myös tapasimme viime vuonna. Molempien tahojen kanssa löytyi paljon samansuuntaista ajattelua. Molempien tahojen teemoissa on myös hyvinvointitalouden kannalta monia kiinnostavia näkökulmia, joista esimerkiksi: sosiaaliset investoinnit, innovaatiotutkimus; liikunnan, terveyden ja onnellisuuden taloustiede ja talouspolitiikan retoriikka.

Uusia mahdollisia yhteistyön muotoja saattaa tulla myös viiveellä.Hyvinvointitalous verkostoitui myös muita erilaisia talouksia(solidaarisuustalous, osallisuustalous, ekologinen talous, kiertotalous, osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset)edistävien toimijoiden kanssa. Kaiken tämän ohella myös järjestöt on pyritty pitämään mukana, ja ilahduttavaa aktiivisuutta hyvinvointitalouden edistämiseksi onkin noussut esiin SOSTE:njäsenyhteisöistä. Jäsenistön tuki ja aktiivisuus on myös hyvinvointitalouden rakentamisessa onnistumisen edellytys. Lisäksi THL:n terveyden edistämisen toimijat ovat suhtautuneethyvinvointitalouteen innostuneesti.

Hyvinvointitalouden verkostoituminen on jo hyvällä alulla, mutta edelleen sitä tulee jatkaa. Ilahduttavaa on ollut, että monet toimijat ovat myös itse ilmaisseet halunsa tavata kanssamme ja sen toivomme toki jatkuvan myös tämänkin vuoden aikana.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: