fi | sv | eng

Hyvinvointitalous puoliväliriihen tavoitteeksi

25.02.2013, 17:56

SOSTE pitää tärkeänä, että valtiontalous on kestävällä pohjalla. Kestävä talous ja hyvinvointi ovat toistensa edellytyksiä. Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina valtiontalouden kestävyys edellyttää hyvinvointi-investointeja inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi.

Valtiontalouden sopeuttamistoimia tehtäessä on arvioitava niiden todellinen akuutti tarve ja toisaalta niiden negatiiviset vaikutukset taloudelliseen kasvuun (esimerkiksi kotimaisen kysynnän heikentyminen) ja myös päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset.

Suomen tavoitteena tulee olla hyvinvointitalous, jossa voivat hyvin sekä ihminen että talous. SOSTEn mielestä hallituksen tulee puoliväliriihessä huomioida seuraavat asiat:

1) Kaikki työhön kykynsä mukaan

2) Ennaltaehkäisevällä työllä luodaan pitkäjänteisimmät säästöt

Käytännössä kaikkien työhönpääsyn edistäminen tarkoittaa:

 • Osatyökykyisten työllistymis- ja kuntoutusmahdollisuuksia parannetaanIkääntyneiden työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan
 • Sosiaaliturvaa ja työelämää uudistetaan siten, että se mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen
 • Työllistymisen/yrittäjyyden esteitä poistetaan myös erityisryhmien osalta
 • Järjestöjen merkitys työllistäjinä tunnustetaan ja rahoitus turvataan
 • Työurakeskustelussa on päästävä joustavampiin työllistymismalleihin ihmisten elämäntilanteiden ja työ- ja toimintakyvyn mukaan

Ehkäisevään toimintaan sijoittaminen tarkoittaa:

 • Luodaan valtionosuusmalliin kuntia ennaltaehkäisevään toimintaan sijoittamisesta palkitseva malli
 • Lisätään toimenpiteitä nuorten yhteiskuntatakuuseen ja vahvistetaan takuun rahoitusta
 • Parannetaan taloustaantumassa erityisesti perheiden tukea
 • Puututaan tehokkaasti koulupudokkuuteen ja lisätään voimavaroja etsivään nuorisotyöhön
 • Turvataan järjestöjen rahoitus ja RAY:n avustukset kohdistetaan kokonaisuudessaan järjestöjen tukemiseen
 • Toteutetaan kuntoutuksen kokonaisuudistus

Katso koko lausunto