fi | sv | eng

Hyvinvointisopimus tuo vaihtoehdon kurjistamiselle

07.10.2015, 10:00

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas esittää hyvinvointisopimusta suomalaisen hyvinvointimallin päivittämiseen 2010-luvulle. Hyvinvointisopimuksen osapuolia olisivat valtio, kunnat, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Vertti Kiukas puhui tänään SOSTEtalk-vaikuttajafoorumin avajaisissa.

”Hyvinvointisopimus on vaihtoehto kurjistamiselle. Ihmisten hyvinvointia tukevien toimijoiden työnjaon selkiyttäminen tarjoaa vaihtoehdon suomalaisen hyvinvointimallin rapistumiselle ja leikkauksille”, pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

Hyvinvointisopimuksella tulee laatia julkinen palvelulupaus ja määrittää eri toimijoiden työnjako. Määrittely ei voi perustua hallituksen saneluun, se tulee tehdä alusta loppuun yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

”Aito osallisuus edellyttää, että arjen asiantuntemus on mukana päätösten valmistelussa – kaikki viisaus ei ole valtioneuvostossa”, Kiukas muistuttaa.

”Järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin tehtävänjaon selkeyttämisessä tarvitaan yhteistä hyvinvointisopimusta. Sopimuksessa sovittaisiin, mitä järjestöiltä odotetaan ja millä resursseilla näihin odotuksiin voidaan vastata”, pääsihteeri Kiukas tiivistää.

Suomalaisten hyvinvointia tuottavat perheen ja lähiyhteisön lisäksi julkinen sektori, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Kansalaisjärjestöillä on suomalaisessa yhteiskunnassa korvaamaton tehtävä osallisuuden, palveluiden ja vertaistuen tarjoajina. Tällä hetkellä eri toimijoiden tehtävänjako on osin epäselvä. Tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiseen tarvitaan kaikkia toimijoita, joita yhdistää yhteinen tavoite ihmisten hyvinvoinnista.

SOSTEtalk-vaikuttajafoorumi kerää yhteen noin 600 ihmistä keskustelemaan suomalaisen yhteiskunnan uudesta suunnasta. Kaksipäiväinen foorumi järjestetään Helsingin Finlandia-talolla. Foorumin järjestävät yhteistyössä SOSTE ja Sitra.

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas
040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi