fi | sv | eng

Hyvää vapaaehtoistenpäivää!

03.12.2015, 08:50

Kiril Häyrinen, vt. järjestöpäällikkö 

Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä ja melkein puoli miljoonaa suomalaista on mukana sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoisten työpanos sote-järjestöissä vastaa siis noin 21 000 henkilötyövuotta. Viimeaikaisten ilmiöidenkin perusteella voidaan hyvin sanoa, että vapaaehtoiset pyörittävät Suomea.

Kiitos siitä sinulle, vapaaehtoinen ja hyvää vapaaehtoistenpäivää!

Toimintaedellytykset kuntoon

Vapaaehtoistoiminta on yhteiskuntamme merkittävimpiä resursseja, joten sen toimintaedellytysten pitää olla kunnossa. Vapaaehtoisille tulee voida ilman veroseuraamuksia kustantaa mm. toiminnassa tarvittavia vaatteita, koulutusta, majoitusta, aterioita jne. Verovapaiden matkakorvausten tasoa tulee nostaa nykyisestä ja niiden tasoa tulee tarkastella säännöllisin väliajoin. Työttömien mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena tulee selkeyttää niin, että vapaaehtoistyö ei saa heikentää työttömyysturvaa. Vapaaehtoistyötä on voitava tehdä myös omalla ammatti- ja koulutusalalla ilman seuraamuksia.

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus

SOSTE tukee jäsenyhteisöjään vapaaehtoistoiminnan muutokseen vastaamisessa asiantuntijatyön ja jäsenpalveluiden keinoin. SOSTE on työstänyt yhdessä verkostojensa ja sidosryhmien kanssa järjestötoiminnan tulevaisuuskuvaa erilaisissa työpajoissa. Tässä kuviossa on muutama ydinnosto prosessiin osallistuneiden yhteisöjen näkemyksistä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden osalta.

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuskuva

Kuten huomataan, toimintaympäristön muutoksia voidaan kuvailla monenlaisilla, erilaisilla, aina uudistuvillakin teorioilla ja käsitteillä. Ihmisten perusolemuksessa ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään mullistavaa. Ihmiset liikkeelle saavan vetovoimaisuuden ehdot ovat edelleen ja tulevat olemaan samat: sisällön ja toimintamuodon, toiminnan mielikuvan ja tavoitettavuuden tulee vastata vapaaehtoisen tarpeisiin ja elämäntilanteeseen. Lisäksi onnistuakseen vapaaehtoistoiminta tarvitsee hyvän organisoinnin kaikki vaihteet: strategian, osaamisen, resurssit ja johtamisen.

Ja koska kukaan ei voi varmasti tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu, tuleekin keskittyä siihen, että vapaaehtoistoimintayhteisöjen kehittäminen on jatkuvaa, järjestelmällistä ja ketterää eli monipuolisia ja kattavia suunnittelu- ja (ennen kaikkea) kokeilumenetelmiä sisältävää.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: