fi | sv | eng

Huolehditaan sotiemme veteraaneista yhdessä

27.04.2016, 14:00

Pääministeri Juha Sipilä on ilmaissut kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan puheessa vahvan sitoumuksen sotiemme veteraanien palveluihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestönä SOSTE toivoo päättäjiltä rohkeutta vahvistaa järjestelmää, joka takaa veteraaneille heidän tarvitsemansa palvelut. SOSTEn käsityksen mukaan pääministerin juhlapuheessaan lupaama lisämääräraha rahoitetaan RAY:n tuotoista.

Veteraanien kuntoutus on suureksi osaksi mahdollista nimenomaan Raha-automaattiyhdistys RAY:n tuottojen ansiosta. Suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio, joka tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Vuonna 2015 rahapelituotoista ohjattiin 111,5 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Käynnissä oleva kolmen suomalaisen rahapelitoimijan, Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton, yhdistäminen muuttaa järjestelmän kokonaisuutta.

”Muutos tarjoaa mahdollisuuden tehdä asiat paremmin. Näin on myös rahapelifuusion kohdalla. Päättäjillä on mahdollisuus vahvistaa sotiemme veteraanien saamaa tukea ja hoivaa. Kansallisena veteraanipäivänä vetoan päättäjiin, että he käyttävät tämän mahdollisuuden”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

SOSTE esittää, että rahapelifuusion yhteydessä valtio ottaa kertakorvauksena itselleen RAYn käyttöpääoman, jakamattomat voittovarat, omaisuuden sekä vuoden 2016 tuoton. Yhteensä siirtyvä omaisuus olisi yli 500 miljoonaa euroa. Samalla valtio sitoutuisi siihen, että jatkossa Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta ja korvauksista huolehdittaisiin valtion budjettivaroin.

”Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta. Juhlavuotena tulee muistaa sekä sodan että rauhan aikana tehtyjä ponnisteluja. Sotiemme veteraanien osalta oikea tapa osoittaa kunnioitusta on vahvistaa heille tarjottavaa tukea ja hoivaa. Tämä voidaan toteuttaa kestävällä tavalla rahapelifuusion yhteydessä. Asian edistämiseksi tarvitaan ainoastaan poliittista tahtoa”, pääsihteeri Kiukas linjaa.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, p. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

Pääministeri Juha Sipilän juhlapuhe Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa 27.4.2016