fi | sv | eng

Historiallisesta perustulokokeilusta uhkaa tulla rampa

26.08.2016, 15:59

Lakiehdotus perustulokokeilusta lähti lausunnoille. Typistyneessä kokeilussa keskitytään arvioimaan perustulon vaikutuksia 25-58-vuotiaiden työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla olevien työllistymiseen. Perustulon määräksi on asetettu 560 euroa kuukaudessa, mikä on verotonta tuloa. Kokeilu on suunniteltu toteutettavan vuosina 2017 ja 2018.

Kokeiluesitys poikkeaa Kelan johtaman tutkimusryhmän keväällä tekemästä esityksestä tiukan aikataulun, resurssikysymysten ja perustuslaillisten näkökulmien vuoksi. Kohdejoukon koko kutistui aiemmin kaavaillusta 10 000 henkilön otoksesta 2 000:een. Koejoukon rajaaminen koskemaan pientä Kelan työttömyysetuutta saavaan ryhmään antaa rajatusti vastauksia perustulon vaikutuksista.

Kokeiltavassa mallissa perustuloa ei veroteta pois, vaikka henkilö saa palkkatuloa perustulon päälle. Mallin siirtäminen koko väestötasolle maksaisi eri arvioiden mukaan noin 10–15 miljardia euroa. Näin kallista mallia ei pystytä ottamaan käyttöön.

SOSTE näkee, ettei ehdotetulla kokeilulla saada vastauksia niihin kysymyksiin, joita kokeella alun perin haluttiin ratkaista. Kohdejoukon rajaus pitäisi olla laajempi ja otoksen suurempi. Lisäksi verotus olisi pitänyt saada kokeiltavaan malliin mukaan.

Perustulokokeilu on kansanvälisestikin ajateltuna ainutkertainen tilaisuus saada kokemuksia etuusjärjestelmän kehittämisestä paremmin ihmisten ja työelämän tarpeita vastaavaksi. Typistetyllä kokeilulla historiallinen tilaisuus voidaan menettää, jos tulokset jäävät vaatimattomiksi.

Anna Järvinen
Anne Perälahti