fi | sv | eng

Hankintalakiesitys eduskunnalle kesäkuussa 2016

14.03.2016, 13:25

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan esitys uudeksi hankintalaiksi pyritään antamaan eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on saattaa laki voimaan vuoden loppuun mennessä. EU:n hankintadirektiivit astuvat kuitenkin voimaan jo 18.4.2016. Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaakin hankintayksikköjä noudattamaan osaa hankintadirektiivien määräyksistä tästä päivästä alkaen. Noudattaa tulee niitä säännöksiä, jotka ovat riittävän yksiselitteisiä. Ministeriö on antanut ohjeellisen listan siirtymäkaudella huomioitavista säädöksistä. 

”Käytännössä tämä tarkoittaa järjestöille sitä, että myös järjestöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan hankintalakia omissa hankinnoissaan, joutuvat EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja tehdessään paneutumaan hankintalain lisäksi myös direktiiviin ja jos ne ovat ristiriidassa keskenään, noudattamaan direktiiviä. Myös tarjouskilpailuihin osallistuvien järjestöjen on syytä käydä läpi nämä säännökset.”, kertoo Kirsi Väätämöinen, SOSTEn hankintalainsäädännön seuraamisesta vastaava erityisasiantuntija.

Uudistettu HILMA-ilmoitusjärjestelmä otetaan myös käyttöön samassa aikataulussa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö järjestää siirtymäkauden sääntelystä ja käytännön soveltamisesta seminaarin 7.4.2016. Seminaaria voi seurata myös verkon kautta.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksessa kehitetään sitä, että esimerkiksi työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät tekijät otetaan paremmin hankinnoista huomioon. SOSTE oli mukana lakivalmistelussa ja pyrki omalta osaltaan vaikuttamaan siihen niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen erityispiirteet, niiden käyttäjien näkökulma sekä järjestöjen toimintaedellytykset niin palveluntuottajina kuin hankintayksikköinäkin tulevat huomioiduiksi.

Lisätietoa