fi | sv | eng

Hallitusohjelma puhutti SOSTEn jäsenjärjestöjä

12.06.2015, 08:47

Runsas joukko SOSTEn jäsenjärjestöjen edustajia kokoontui 11.6. Iiris-keskukseen Politiikan kulmapöytä-tilaisuuteen ruotimaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa. Tunnelmat olivat ristiriitaiset. Hallitusohjelma sisältää sekä vaikeita leikkauksia, että kaivattuja uudistuksia.

SOSTEn puheenjohtaja ja Näkövammaisten keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen korosti avauspuheenvuorossa sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeistä roolia hallitusohjelman jatkotyössä. Hallitusohjelma sisältää 5,5 miljardin euron leikkaukset, jotka kohdistuvat myös perusturvaan ja palveluihin. Järjestöjen tehtävä on tuottaa ja vaatia arvioita valitun politiikan vaikutuksista. Myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä täytyy pitää huolta.

Pääsihteeri Vertti Kiukas esitteli SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan. SOSTE laati eduskuntavaaleihin seitsemänkohtaisen tavoiteohjelman, joka kokonaisuutena toteutui hallitusohjelmassa hyvin. Ennaltaehkäisevä ote, osatyökykyisten työllistyminen, ja kuntoutusjärjestelmän uudistaminen etenevät. Myös hankintalaki ja kansalaistoiminnan toimintaedellytykset kulkevat ainakin kirjausten tasolla myönteiseen suuntaan.

Myönteisiä kirjauksia varjostaa kuitenkin leikkausten aiheuttama huoli. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ovat hallitusohjelmassa sivuosassa. Hallitusohjelmaan sisältyy runsaasti leikkauksia, jotka uhkaavat yhteiskunnan koheesiota. Leikkauslinja saa myös epäilemään sitä, onko hallitusohjelman hyvät kirjaukset mahdollista toteuttaa käytännössä.

Samat mietteet toistuivat hallitusohjelmasta käydyssä keskustelussa. Kansalaistoiminnan vahvistaminen, kuntoutusjärjestelmän uudistus ja itsemurhien ehkäisy keräsivät kiitosta. Tuntuvat leikkaukset, jotka osuvat myös perusturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin maalasivat synkempää kuvaa tulevasta. Tulevaisuus näyttää hyvin erilaiselta menestyjän ja pitkäaikaissairaan näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta kaikkien ääni tulee kuuluville.

Timo Lehtinen

Vertti Kiukkaan esitys Politiikan kulmapöydät tilaisuudessa 11.6.2015