fi | sv | eng

Hahmottelua segmentoimalla

27.10.2014, 09:21

Erica Mäkipää, erityisasiantuntija, etelä-Suomi

Olen kuvioiden piirtelijä. Niiden avulla voi hahmottaa kokonaisuuksia ja sen eri osia. Mitä monimutkaisempi tai itselle tärkeämpi kokonaisuus, sitä todennäköisemmin syntyy tarve kuviolle. Kuviot eivät aina synny hetkessä tai pakottamalla. Sieltä täältä kertyy palapelin palasia, palaset jäävät mieleen pyörimään, välillä unohtuvatkin.

Kuvio putkahtaa jossain vaiheessa esiin, kun jokin viimeinen silaus saa sen syntymään. Välillä kuvion aineksia kertyy pienistä asioista ja kohtaamisista, välillä pakertamalla opiskelun parissa tai tarvittaessa tietoa ihan systemaattisesti keräämällä.

Miten innostava tunne, kun asia alkaa kirkastua ja kuvio häämöttää mielessä. Kuin olisi saanut otteen saippuapalasta, sumu alkaisi hälvetä ja asiat alkaisivat loksahdella paikoilleen.

Kun asia on siirtynyt kuvioon, se ei enää katoa tai unohdu, muuttua se kyllä voi.Tämän jälkeen kuvio auttaa suunnittelussa ja käytännön työn tekemisessä. Sen toimivuutta voi myös koko ajan testata. Kaiken kaikkiaan tieto kuvattuna jäsennellysti, ilman ylimääräisten sanojen rönsyjä, sytyttää.

Tajuan kyllä, että kaikki eivät ole samanlaisia. Muut eivät välttämättä näe samoja kuvioita, joita mielessäni tuijottelen ja joiden perusteella saatan kommentoida asioita. Olemme erilaisia, on auditiivisia, visuaalisia ja kinesteettisiä ihmisiä ja varmaankin kaikkea siltä väliltä. Hieno tunne on syntynyt siitä, kun toinen ymmärtää piirtämäni kuvion, pitää sitä asiaa hyvin kuvaavana ja kehittää sitä vielä paremmaksi.

Segmentointi hahmottamisen apuna

Olen viehättynyt segmentoinnista, markkinoinnin perusasian hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Segmentoinnin avulla iso ryhmä muokkaantuu pienemmiksi palasiksi ja tämän avulla toimintaa on helpompi suunnitella ja mikä parasta, yhdessä toimijoiden itsensä kanssa.

Mitä segmentointi on? Se on jonkin isomman joukon jakamista käsillä olevan aiheen kannalta mielekkäisiin ja toisistaan eroaviin pienempiin ryhmiin. Ryhmät muodostuvat niistä, joilla on samanlaisia, muista ryhmistä erottelevia piirteitä. Tämän avulla kyetään kirkkaammin näkemään, minkälaisten ryhmien kanssa ollaan tekemisissä, mitä erilaisia tarpeita niillä on ja räätälöimään tuote tai palvelu paremmin vastaamaan näitä tarpeita. Segmentointi voi tapahtua monenlaisin perustein ja vaatii luovuuttakin. Valmiita malleja ei ole. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa hahmotetaan syvemmin, käytetään esimerkiksi psykograafista tietoa ryhmittelyn perusteena.

Monenlaisiin käyttötarkoituksiin segmentointia voi hyödyntää. Segmentoinnin helposti mieltää olevan kuluttajien, ihmisten ryhmittelyä, mutta myös organisaatioiden segmentointi on mahdollista. Tein segmentointiharjoituksen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen alueellisesta organisoitumisesta. Lähtökohtana oli Sosten moninaiset jäsenjärjestöt. Eriväriset pallukat kuvaavat erilaisia järjestöjä ja niiden toiminnan tasoja valtakunnallisesta paikalliseen. Syntynyt ryhmittely on auttanut minua jäsentämään kokonaisuutta, jossa toimitaan, kun ollaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen alueellisen toiminnan parissa.

Segmentoimalla saa hyviä kuvion aineksia!

Segmentointi onnistuu, kun näkee hieman vaivaa, saa kerättyä oikeanlaista tietoa ja tehtyä tiedon perusteella mielekästä ryhmittelyä, jonka lopputuloksena syntyy riittävän kapeita segmenttejä. Varsinainen kipupiste saattaakin olla toiminnan kohdentamisessa, valinnan tekemisessä. Mitä tarjoamme ja kenelle?

Harvalla resurssit riittävät kuitenkaan tarjoamaan kaikille hahmotetuille ryhmille yhdellä kertaa, jotain kullekin ryhmälle räätälöityä. Tämä aiheuttaa epämukavuutta. Meihin on vahvasti iskostunut halu tehdä kaikille hyvää, saada mahdollisimman monta kärpästä yhdellä iskulla ja olla jättämättä ketään huomiotta. Usein tämä taktiikka ei kuitenkaan tuota parasta tulosta.

Entä jos pyrkisimme löytämään kuviosta sillä kertaa se sopivin pala? Se, joka on käsillä olevan asian, käytössä olevien resurssien, keinojen ja aikataulun suhteen on osuvin ja realistisin?

Kiinnostavaa olisi kuulla muiden toimijoiden tekemistä ryhmittelyistä ja kohdentamisista!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: