fi | sv | eng

Google-hakujen analyysi voi antaa järjestöille vinkkejä tulevasta

24.09.2015, 13:32

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA ja siellä etenkin tutkija Joonas Tuhkuri on kehittänyt google-hakujen analysoinnista uuden menetelmän täsmentää työttömyysennusteita. Kun yrityksillä menee huonosti ja julkiselta puoleltakin tulee tietoa YT-neuvotteluista, ihmiset alkavat selvitellä toimeentuloaan mahdollisen työttömyyden aikana. Yhä enemmän haetaan tietoa työttömyysturvasta.

Joonas Tuhkuri on julkaissut menetelmästä kansainvälistäkin huomiota saaneita kirjoituksia. Maailmalla hakukonedataa on käytetty muun muassa influenssaepidemioiden, asuntomarkkinoiden kehityksen ja luottovaikeuksien ennustamiseen. Suomessa tätä dataa on käytetty suhteellisen vähän.
SOSTEn tutkimusverkosto vieraili ETLA:ssa keväällä. Vierailu poiki ajatuksen kokeilla google-hakuja analysoivaa ilmaista Google trends -ohjelmaa myös järjestöjen työssä.

Joonas Tuhkuri koulutti SOSTEssa syyskuussa hakujen tekemiseen ja analysointiin. Yhdessä pohdittiin ja kokeiltiin, millaisiin kysymyksiin google-hakujen analyysi järjestöjen näkökulmasta sopisi: näkyisikö tiukentunut talous ja sen mukanaan tuomat ongelmat esimerkiksi kriisipalveluita tai toimeentulotukea koskevien hakujen lisääntymisenä. Entä mitä google-haut kertoisivat suhtautumisesta turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun?

Kun tietoa turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta alkoi tulla, google-hakuina lisääntyi yhdistelmä pakolaiset ja auttaminen. Nämä haut lisääntyivät merkittävästi, eivätkä esimerkiksi haut, joissa haettiin tietoa pakolaisten aiheuttamista ongelmista. Google-haut kertovat ihmisten kasvaneesta auttamishalusta.

Maksuton pääsy Suomen 30 miljoonan päivittäisen google-haun jäljille houkuttelee. Suoraa tietoa ohjelmasta ei kuitenkaan saa, vaan hakumäärät on suhteutettu kaikkiin hakuihin. Mahdollisia hakutermejä on myös oltava valmis testaamaan ja yhdistelemään, sillä pienet hakumäärät eivät tule esille. On myös seurattava Googlen hakujen algoritmeihin tekemiä muutoksia.

Google trendsin käyttö vaatii vaatii huolellista harkintaa, jotta oikeasti ymmärretään, mistä tietynlaisten hakujen lisäys kertoo. Kokeilut ovat hauskoja ja parhaimmillaan ne voivat johtaa nopean ja edullisen uuden tiedon äärelle. Osa uusista ilmiöistä näyttäytyy myös vain internetissä.

Anne Eronen ja Erja Saarinen