fi | sv | eng

Ensimmäiset lausunnot asuntopolitiikasta ja lääkekorvausjärjestelmästä

19.01.2012, 11:56

Asuntopoliittinen ohjelma tulee sitoa muiden hallinnonalojen kanssa toteutettavaksi tavoitteelliseksi ohjelmaksi, joka tukee hallitusohjelman keskeisiä painopistealueita. Ohjelmaan tulee sisällyttää ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, toteaa SOSTE lausunnossaan asuntopoliittisen ohjelman valmistelusta.

Lausunnossa lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä SOSTE ehdottaa selvitettäväksi mahdollisuuksia luoda kustannusperusteinen lääkekorvausmalli, jossa eniten lääkkeitä käyttävät potilaat saisivat eniten yhteiskunnan tukea. Lääkehuoltoa tulee kehittää osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.