fi | sv | eng

Eläkeläisten asumistukileikkausten peruminen on oikea ratkaisu

16.11.2015, 11:40

SOSTE on tyytyväinen, että hallitus on päättänyt peruuttaa eläkeläisten asumistukeen suunnitellut leikkaukset. Samalla SOSTE pitää tärkeänä, että jatkossa hallitus arvioi jo ennakkoon leikkauspäätösten vaikutukset ihmisten perusturvaan ja toimeentuloon. Tämä koskee varsinkin erityisryhmiä, jotka ovat riippuvaisia perusturvasta.

”Suomalainen demokratia edellyttää järjestöjen ottamista mukaan valmistelutyöhön. Järjestöiltä löytyy asiantuntemusta ja tietoa, joiden pohjalta uudistusten vaikuttavuusarviointeja voidaan tehdä”, johtaja Anne Knaapi SOSTEsta sanoo.

Hallituksen esityksen vaikutukset pienituloisten eläkeläisten taloudelliseen tilanteeseen yhdistettynä muihin hallitusohjelman leikkauksiin olisivat olleet kohtuuttomia. Toimeentulotukiriippuvuuden lisäämisen sijaan ensisijaisien etuuksien taso on pidettävä riittävällä tasolla.

”Budjettikehysten sisältä tehtävät 40 miljoonan leikkaukset on kohdennettava oikeudenmukaisesti. SOSTE on huolestunut siitä, miten määrärahojen pienentyminen näkyy ihmisten arjessa”, johtaja Knaapi muistuttaa.

Lisäksi SOSTE pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt puolittaa lääkekulujen 50 miljoonan euron säästötavoitteen.

Joka tapauksessa hallituksen päätösten yhteisvaikutus pienituloisen eläkeläisen kohdalla on huomattava. Peruttujen leikkausten lisäksi pienituloisten toimeentuloa rapauttavat hallitusohjelmassa linjatut indeksien jäädytykset, matkakorvausten ja yksityisen sairaanhoidon korvausten leikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset.

Lisätietoja
Johtaja Anne Knaapi, SOSTE, 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

SOSTEn lausunto 22.10.2015: Asumistuen leikkausten vaikutukset kohtuuttomia pienituloisille eläkeläisille