fi | sv | eng

Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki?

13.05.2014, 08:31

 Päivi Opari, erityisasiantuntija

”Turha sieltä on korvausta hakea, kun mitään ei kuitenkaan saa. On kuin tuulimyllyjä vastaan taistelisi särkyineen.”

”Sairastan hankalaa tuki- ja liikuntaelinsairautta, välillä tuskin pääsen edes liikkumaan, mutta vakuutuslääkärin mielestä olen työkuntoinen. Valitusprosessi päätöksestä on kestänyt jo lähes vuoden.”

”Hakemukset tulevat bumerangina takaisin, vaikka kaikki mahdolliset tutkimukset on tehty ja useat erikoislääkärit suosittavat eläkettä. Koen olevani todellinen väliinputoaja.”

Vakuutuslääkäreiden lausuntoja on joskus kuvailtu hulvattoman hauskaksi vitsikirjaksi. Paitsi, että tilanteet eivät ole mitään vitsejä, vaan paloja ihmisten todellisesta elämästä. Päätösten ja todellisen elämän välillä tuntuu vallitsevan kuilu. Ihmiset eivät koe olevansa osallisia omassa prosessissaan, eivätkä saa riittäviä perusteita heitä koskeville päätöksille. Järjestelmää koskeva epäluottamus on yleistä ja oikeustaju välillä koetuksella. Myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat ilmaisseet huolensa tilanteesta.

Jatkossa päätöksissä tarkemmat perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on tarttunut tilanteeseen. Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi luotiin toimenpideohjelma vuonna 2012. Sen jatkoksi perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, vahvistaa osallisuutta ja kasvattaa ihmisten uskoa järjestelmään. Työryhmä luovutti konkreettiset kehittämisehdotuksensa tammikuussa.

Työryhmä näkee tärkeäksi, että etuuspäätökset perustellaan jatkossa tarkemmin. Asiakkaalla tulisi olla oikeus saada kirjallinen perustelu siitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että etuutta ei ole myönnetty. Myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen välistä tiedonkulkua tulee monipuolistaa puolin ja toisin. Hoitavan lääkäri tulisi esimerkiksi saada tieto potilaansa etuuspäätöksestä. Lääkärien antamien lausuntojen laadussa nähdään myös parantamisen varaa.

Matka toteutukseen on vielä pitkä, mutta tärkeät ensiaskeleet on otettu. Toisaalta on hyvä muistaa, että suurin osa hakemuksista hyväksytään. Vakuutuslääkärijärjestelmä on kaikesta huolimatta perusperiaatteiltaan toimiva ja tarpeellinen.

Ajankohtaisseminaari vakuutuslääkärijärjestelmästä

SOSTE ja STM järjestävät vakuutuslääkärijärjestelmää koskevan aamuseminaarin 21.5. Café Pirittassa, Helsingissä. Mukaan keskustelemaan toivotaan erityisesti kansalaisjärjestöjä, tervetuloa paikalle sankoin joukoin! Ilmoittautumaan pääset tästä.

Haastan sinut tuomaan omia näkemyksiä ja ideoita esiin jo ennen seminaaria. Millaisia kokemuksia sinulla on vakuutuslääkärijärjestelmästä? Uskotko, että esitetyillä kehittämisehdotuksilla päästään jatkossa parempiin lopputuloksiin? Mitä muuta pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi?

Kysy, kommentoi, ihmettele, ehdota! Saatuja vastauksia hyödynnetään toukokuun seminaarin paneeliosiossa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

rakenteellisen muutoksen aika?

Nimi:

vakuusjärjestelmä on siitä kiinnostava, että suuri osa ihmisistä on niihin tyytymättömiä ja korvauspolitiikkaa kiristetään jatkuvasti ehtomuutoksin. Kuitenkaan se ei ole saanut aikaan muutosta. Erityisesti lakisääteisten vakuutusten kohdalla on mielestäni ongelmallista kielteiset päätökset.
perustelujen lisääminen ei sinänsä muuta ideologiaa vakuutusyhtiön toiminnan taustalla ehkä tärkeämpää olisi pohtia laajemmin mitä tarkoitusta varten vakuutuksen ovat alunperin luotu ja vastaako ne enää nykyään, nykyuodoissaan siihen taustaoletukseen.

13.05.2014, 12:10

"tapaturmasta ei jäänyt pysyvää haittaa"

Nimi:

tässä lyhyt kertaus tarinastani,http://yle.fi/uutiset/vakuutusyhtio_ihmeparansi__aivo-_ja_niskavammainen_hans_on_pian_koditon/7190292

13.05.2014, 15:25

"tapaturmasta ei jäänyt pysyvää haittaa"

Nimi:

http://yle.fi/uutiset/vakuutusyhtio_ihmeparansi__aivo-_ja_niskavammainen_hans_on_pian_koditon/7190292

13.05.2014, 15:26

työkyvyttömyyseläkekkeistä

Nimi:

"Toisaalta on hyvä muistaa, että suurin osa hakemuksista hyväksytään." Tämä tarkoittanee työkyvyttömyyseläkkeitä. Entäpä tapaturmaeläkkeet? Hyvin harva saa tapaturmaeläkkeen. Tapaturmavakuutuslakia ollaan uudistamassa, mikäli uudistukset menevät läpi, uudistukset tulevat huonontamaan korvausten hakijan asemaa entisestään.

13.05.2014, 16:25

Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla

Nimi:

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.
Tämähän ei sitten päde Suomessa. Vakuutusoikeus perii kulujensa kattamiseen maksun vakuutusyhtiöiltä. Kuinka se siis voi olla puolueeton? Suullisia käsittelyjä Vakuutusoikeus myöntää muutaman vuodessa.

13.05.2014, 16:31

Kohtuullinen aika?

Nimi:

Mikä on tämä laaja käsite "kohtuullinen aika"? Jo puoli vuotta on pitkä aika odottaa päätöstä, onko oikeutettu korvauksiin vai ei. Suomessa nämä ns. kohtuulliset ajat ovat useita vuosia. Eikä ketään kiinnosta.

13.05.2014, 16:35

Vakuutusoikeuden asiakirjat

Nimi:

Muutostenhakulautakunnissa ja Vakuutusoikeudessa korvausasiaa käsittelevät lääkärijäsenet vannovat tuomarivalan. Näin tulee voimaan laki oikeudenkäynnin julkisuudesta. Eli aivan turha pyytää korvausasiaan liittyviä asiakirjoja, osa niistä on salaisia 80 vuoden ajan. Toki olisi oikeudenmukaista saada tietää, miksi on saanut hylkypäätöksen, mutta valitettavasti tällainen laki on menty rustaamaan ja saatu koskemaan lautakuntia ja Vakuutusoikeutta.

13.05.2014, 16:47

Työkyvyttömyys vastaan juridiikka

Nimi:

Usein perustellaan vakuutuslääkäreiden päätöksiä sillä, että he tekevät juridisen päätöksen. Jos hoitava taho on todennut, että korvauksenhakija on täysin työkyvytön, siis mihinkään työhön, niin mitä tällä on tekemistä juridiikan kanssa? Ei sitä menetettyä työkykyä voida juridiikalla parantaa.

13.05.2014, 16:50

nain toimii vakuutuslääkärit

Nimi:

http://bit.ly/1ip4uI3

13.05.2014, 18:17

Nyt Saa Riittää. Odotus.

Nimi:

Parasta mitä kevään ja kesän 2014 aikana voi suomalaisille tapahtua? Suomen todellinen hallintamuoto ja hallitsijat tulevat kaikille suomalaisille tutuiksi. Tätä kautta koko kuva vakuutuslääkärijärjestelmästä ja vakuutuslääketieteestä kirkastuu.

← Korporatismi
Harmaa valta →
Kukkosen listasta
Julkaistu lokakuu 15, 2013
by Suomi 2017 – Suomi 2.0

Kehittyneiden maiden, kuten Suomen, perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen seuranta on jäänyt ajastaan jälkeen.

- Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita, saat ne ruudullesi isompina -
(HUOM! Katso myös lopussa olevat päivitykset 22.1. ja 22.4.2014)
http://suomi2017.wordpress.com/2013/10/15/kukkosen-listasta/
- kopioi kohteliaimmin linkki selaimeesi

Lopussa muun muassa, Oiva ry:n lausunto (31 A4-sivua) tapaturma- ja ammattitautilain "uudistukseen" (TAU).

13.05.2014, 18:18

(Ei otsikkoa)

Nimi:

Kuinka voi olla mahdollista, että vakuutuslääkäri kumoaa jopa useamman kollegansa (lääkäri) lausunnon joutumatta jompi kumpi vastuuseen epäpätevyydestä? T:Tiina P.

13.05.2014, 23:30

Aito Avoimuus Tarvitaan. Nyt!

Nimi:

Ensiksi. Vakuutuslääkäri antaa ainan lausumansa/kannanottonsa, lyhyenkin, aina kunnian ja omantunnon kautta oikeaksi vakuuttaen. Kuten hoitavat lääkäritkin tekevät.

Toisekseen hylkäävään päätökseen tulee yksilöidä myös ne asiakirjat, joihin päätös kulloinkin rakentuu.

Kolmanneksi. Keneltä löytyvät tilastot täydellä tapaturmaeläkkeellä olevien määrästä? Kuinka monta hylkäävää päätöstä vuosittain tapaturmaeläkkeistä tehdään? Vastaavat tilastot yhtiöittäin?

Neljänneksi. Virkamieslain 8 a § tulee muuttaa. Eli virkamiesten osakeomistukset julkisiksi. Takautuvasti 15 vuoden ajalta.

Hyvää taustatietoa avoimesti netistä:

perustuslakirikollisuus
harmaa hallinto
nelikantainen toimintamalli

14.05.2014, 07:10

Turha masennusdiagnoosi perheenjäsenen kuoleman jälkeen?

Nimi:

Monesti perheenjäsenen kuoleman jälkeen ainut mahdollisuus toipumiseen on hakea töistä sairauslomaa. Lääkäri tarvitsee sairausloman myöntämiseen diagnoosin. Diagnoosiksi saatetaan kirjoittaa masennus, vaikka suru ei ole sitä. Masennusdiagnoosi voi vaikeuttaa myöhempää elämää mm. vakuutusten saamista. Mitä tälle asialle voidaan tehdä?

14.05.2014, 13:46

Pakolliset vakuutukset ja

Nimi:

Nyt lähestyisin sinua asialla joka koskettaa 12000 ihmistä vuosittain. Se pieni hetki muuttaa elämäsi usein vielä niin totaalisesti, että vammaudut loppuiäksesi. Nämä aivovammat sattuvat töissä, liikenteessä ja vapaa-ajalla, mutta yhteistä niille on se, että vakuutusyhtiö kiistää korvausvastuunsa vedoten kulumiin tai rappeumiin. Vakuutuslääkärin ovat tässä taistelussa avain asemassa, sillä he nimettöminä istuvat monella pallilla yhtaikaa ja "parantavat" ihmisiä. Pakolliset vakuutukset on luotu turvaksi kun jotain sattuu, mutta nyt saadaksesi korvauksia joudut todistamaan vammojesi vakavuuden, palkkaamaan asianajajan ja käymään oikeutta vuosia .....menettäen omaisuutesi, vaikka vakuutuskorvaus selostuksissa luvataan täydet ansio- ym korvaukset t. Sillgren (matkalla töihin rekan renkgas räjähti autoni vieressä ja teki minusta työkyvyttömän)

14.05.2014, 23:18

Pakollisien vakuutuksien esitteiden lupaamat korvaukset

Nimi:

Nyt lähestyisin sinua yhdellä asialla joka koskettaa 12000 ihmistä vuosittain. Se pieni hetki muuttaa elämäsi usein vielä niin totaalisesti, että vammaudut loppuiäksesi. Nämä aivovammat sattuvat töissä, liikenteessä ja vapaa-ajalla, mutta yhteistä niille on se, että vakuutusyhtiö kiistää korvausvastuunsa vedoten kulumiin tai rappeumiin. Vakuutuslääkärin ovat tässä taistelussa avain asemassa, sillä he nimettöminä istuvat monella pallilla yhtaikaa ja "parantavat" ihmisiä etänä. Pakolliset vakuutukset on luotu turvaksi kun jotain sattuu, mutta nyt saadaksesi korvauksia joudut todistamaan vammojesi vakavuuden, palkkaamaan asianajajan ja käymään oikeutta vuosia .....menettäen omaisuutesi, vaikka vakuutuskorvaus selostuksissa luvataan täydet ansio- ym korvaukset t. Sillgren (matkalla töihin rekan renkgas räjähti autoni vieressä ja teki minusta työkyvyttömän)

14.05.2014, 23:21

Täältä löytyy totuus suomen toiminnasta

Nimi:

http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/

20.05.2014, 14:36

Faktaa tietoa

Nimi:

https://www.facebook.com/groups/vammautuneet/

20.05.2014, 17:33