fi | sv | eng

Ehkäisevä toiminta säästää euroja

09.03.2015, 11:00

Riitta Särkelä, toimitusjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto

Lasten hyvinvoinnin ja suotuisten kasvuolosuhteiden tulee olla kaiken politiikan keskiössä. On arvioitava kaikkien päätösten lapsivaikutuksia. Lastensuojelujärjestöt vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista tulevan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Se on vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa. Suomi menestyy luomalla kaikille lapsille edellytykset turvalliseen lapsuuteen ja kehittyä tasapainoisiksi, toimintakykyisiksi aikuisiksi.

Ei ole varaa nykyiseen kymmenien tuhansien nuorten syrjäytymiseen.

Tietoa on, tekoja puuttuu

Lapsi ei voi odottaa. Elämän peruseväät, luottamus, sosiaaliset taidot, terveys ja muut valmiudet, luodaan lapsuudessa. Lapsista vastuunkantajiksi on vaadittu milloin kotia, koulua tai jotakin muuta tahoa. Lastensuojelujärjestöt lähtevät siitä, että lasten hyvinvointi on kaikkien tahojen ja politiikkalohkojen tehtävä.

Tiedämme, että investoimalla peruspalveluihin ja helposti saatavaan ehkäisevään tukeen, säästetään. Lasten ja perheiden varhaiseen ja matalan kynnyksen apuun satsanneissa kunnissa on saatu hyviä tuloksia. Tiedämme, että ehkäisevään toimintaan tehdyt leikkaukset ovat kääntäneet lastensuojelun ja muun korjaavan tuen tarpeen ja kustannukset nousuun. Kustannusten häviämättömyyden laki toimii: jos rahaa ei käytetä ehkäisevään toimintaan, se löytyy edestä vielä kalliimpina kustannuksina.

Lapset ja perheet tarvitsevat palveluja, joihin on helppo tulla, joissa autetaan kokonaisvaltaisesti ja niin, että arki helpottuu. Lastensuojelujärjestöt auttavat satojatuhansia lapsiperheitä vuosittain. Vankka ammattiosaaminen yhdistyneenä vapaaehtoisten ja vertaistukeen on merkittävä voimavara yhteiskunnassamme. Pelkästään Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset auttavat vuodessa yli 10 000 haavoittavissa olosuhteissa elävää perhettä uuteen alkuun.

Kierteet katkaistavissa

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tavoittavat haavoittavissa olosuhteissa mm. väkivalta-, ero- ja päihdeongelmien keskellä eläviä lapsia. Monipuolisella tuella voidaan mahdollistaa heille tasapainoisen kasvun edellytykset. Jäsenyhdistystemme turvakodeista saa apua vuosittain yli 2100 ihmistä, joista 1200 on lapsia. Se on vain jäävuoron huippu perheväkivallasta. Tiedämme, että väkivaltaisessa perheessä kasvaneilla on riski myös itse ratkaista vaikeita tilanteita aikuisena väkivallalla. Auttamalla lapsia käsittelemään kokemuksiaan ja mahdollistamalla turvallisen aikuisen tuen, voimme katkaista tämän väkivallan kierteen.

Odotus- ja vauva-aika on vaihe, jossa luodaan kehitystä tukeva vuorovaikutus vauvan ja vanhempien välille. Jos tämä vaihe kuormittuu liikaa masennuksen, väsymyksen tai päihteiden vuoksi, myös hyvä varhainen vuorovaikutus voi estyä. Vapaaehtoisten tuki, vertaisryhmät tai päiväryhmät ovat ehkäisevän työn muotojamme näissä tilanteissa. Lisäksi on tarjolla vankkaa ammatillista tukea ympärivuorokautisesti. Niiden avulla vanhemmat oppivat tunnistamaan vauvan tarpeet ja vastaamaan niihin kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Samalla pystytään ehkäisemään vauvojen kaltoinkohtelua ja huostaanottojen tarvetta.

Ensi- ja turvakotien liitto

  • lastensuojelujärjestö, perustettu 1945
  • 29 jäsenyhdistystä, jotka pitävät yllä 10 ensikotia, 7 päihdeongelmaisten äitien kuntoutukseen erikoistunutta ensikotia, 12 turvakotia sekä tarjoaa monipuolista avopalveluita ja vertaistukea

www.ensijaturvakotienliitto.fi

Lue lisää

 

Ensi- ja turvakotien liitto on tänä vuonna 70 vuotta täyttävä lastensuojelujärjestö. Se muodostaa yhdessä 29 jäsenyhdistyksensä kanssa haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten ja perheiden tueksi toimivan lastensuojeluverkoston. Liiton yhdistykset pitävät yllä 10 ensikotia, 7 päihdeongelmaisten äitien kuntoutukseen erikoistunutta ensikotia, 12 turvakotia ja tarjoavat monipuolista avopalvelua ja vertaistukea vauvaperheiden ja eroperheiden tueksi, väkivaltaa kokeneille ja tekijöille sekä vanhemmuuden tueksi äideille ja isille.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: