fi | sv | eng

På svenska

Eduskuntavaalit 2019

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2019. Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa rakennetaan pohja ja suuntaviivat lähivuosien yhteiskuntapolitiikalle Suomessa. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Kestävillä päätöksillä nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa.


SOSTEn teesit eduskuntavaaleihin

1. Uudistetaan perusturvaa ja torjutaan eriarvoisuutta oikeudenmukaisella verotuksella

Suomen on korkea aika uudistaa perusturvaa niin, että se takaa kaikille ihmisille kohtuullisen elintason, on ymmärrettävä ja joustava sekä tukee työllistymistä. Uudistusten kustannusten kattamiseksi käytetään verotuksen progressiota. Lue lisää.

2. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Suomeen rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen. Välityömarkkinoita tulee vahvistaa, ja erityisesti vaikeasti työllistyviä ja osatyökykyisiä tukea käyttäen entistä vaikuttavampia keinoja. Lue lisää.

3. Edistetään sosiaalista hyvinvointia ja terveyden yhdenvertaisuutta kaikissa maakunnissa

Maakunnilla on oltava riittävät valtuudet turvata laadukkaat palvelut ja päättää valinnanvapauden toteuttamisesta omalla alueellaan. Asiakassetelien käyttöönotossa on sallittava maakuntien oma harkinta ja aikataulutus. Maakuntien verotusoikeuden hyödyt ja haitat on selvitettävä. Maakunnat ovat avainasemassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Siksi maakuntien valtion rahoituksen hyte-osuutta on kasvatettava ja rahoituksen hyte-kerroin tulee ottaa käyttöön heti. Lue lisää.

4. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia

Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman syntymisen ja yhteis kuntarauhan edellytys. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia yhteisellä strategialla, keventämällä hallinnollista taakkaa ja uudistamalla järjestöavustusten myöntämisperiaatteet. Lue lisää.

5. Siirretään painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen

Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopisteen tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen. Raskaiden ja kalliiden korjaavien toimenpiteiden vähentäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Oikeat veroratkaisut voivat edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. Lue lisää.


Lataa SOSTEn eduskuntavaaliteesit pdf-tiedostona.


Yhteenveto SOSTEn suositusten budjettivaikutuksista vuositasolla

Menot
Perusturvan kokonaisuudistuksen käynnistäminen 300 miljoonaa euroa
Palkkatukimäärärahojen nosto 50 miljoonaa euroa
Sote-keskusten ensi vaiheen suoran valinnan palveluiden maksuttomuus 120 miljoonaa euroa
Menot yhteensä 470 miljoonaa euroa
Verot
Solidaarisuusvero 50 miljoonaa euroa
Tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin veronkorotukset
ja limuviinojen haittavero
100 miljoonaa euroa
Kansanterveysperustainen epäterveellisten elintarvikkeiden
suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan perustuva haittavero
125 miljoonaa euroa
Verot yhteensä 275 miljoonaa euroa
Nettovaikutus julkiseen talouteen -195 miljoonaa euroa

Järjestöissä toimii vuosittain yli 500 000 vapaaehtoista

Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa noin 10 000. Ne toimivat kumppaneina kaikkialla Suomessa ja edistävät monin tavoin ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Joka viikko syntyy kolme uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä, päihde- ja mielenterveysjärjestöjä, lapsi- ja perhejärjestöjä sekä ikääntyneiden asioihin keskittyviä järjestöjä. Niissä on noin 1,3 miljoonaa jäsentä ja niissä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista ja 260 000 vertaistukijaa.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

  • Ehdokashakemusten jättöpäivä: 5. maaliskuuta 2019
  • Ehdokasasettelun vahvistaminen: 14. maaliskuuta 2019
  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 03. - 09. huhtikuuta 2019
  • Ennakkoäänestys ulkomailla: 03. - 06. huhtikuuta 2019
  • Vaalipäivä: 14. huhtikuuta 2019
  • Tulosten vahvistaminen: 17. huhtikuuta 2019

Lisätietoja

  • yhteiskuntasuhdepäällikkö, Timo Lehtinen, timo.lehtinen@soste.fi, 040 158 2212
  • erityisasiantuntija, Kirsi Marttinen, kirsi.marttinen@soste.fi, 050 531 4244