fi | sv | eng

Byrokratia kuristaa vapaaehtoistoimintaa

16.02.2015, 10:24

VAALIT 2015

Panu Laturi, johtaja, Vaikuttamisen tuki

Vapaaehtoistyöllä on Suomessa vahvat ja pitkät perinteet. Tätä tuntuu uhkaavan, ainakin puheissa, pelko siitä, että vapaaehtoistyö ei enää innosta uusia tekijöitä. Tämä ei onneksi pidä paikkansa, mutta varsinkin nuorten keskuudessa on suuri muutos siinä miten uudet ihmiset ovat valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen vapaaehtoistyöhön.

Halu auttaa tai osallistua on säilynyt, mutta toiveet ja odotukset ovat muuttuneet voimakkaasti. Konkreettisuus ja projektiluontoisuus on korvaamassa perinteisen pitkäjänteisen, liian usein hallintokeskeisen järjestö- tai vapaaehtoistyön. Moni järjestöistä ei ole kuitenkaan onnistunut vastaamaan tähän muutokseen.

"Yhteiskunta on omalla, sinällään hyvää tarkoittavalla, säätelyllään tehnyt sekä järjestötyöstä että vapaaehtoistoiminnasta vaikeampaa."

Järjestöjen on muututtava ja siinä muutoksessa tarvitaan yhteiskunnan tukea. Tätä tukea ei kuitenkaan ole lisääntynyt vapaaehtoistoimintaa koskeva sääntely.

Yhteiskunta on omalla, sinällään hyvää tarkoittavalla, säätelyllään tehnyt sekä järjestötyöstä että vapaaehtoistoiminnasta vaikeampaa.

Tähän vastatakseen liikunta-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan kolme kattojärjestöä Valo, Allianssi ja SOSTE tekivät syksyllä selvityksen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kohtaamista hallinnollisista ongelmista ja taakoista. Selvityksen avulla haluttiin saada konkreettisia vastauksia, mitä on se vapaaehtois- sekä järjestötyötä koskeva byrokratia jota pitäisi purkaa.

Selvityksen perusteella haluan nostaa esiin kolme asiaa

Järjestöjen julkisten tukien liian monimutkaiset ja toisistaan poikkeavat hakumenettelyt ja siihen liittyvä valvonta koetaan raskaaksi ja usein epäjohdonmukaiseksi. Tämä vie aivan liikaa aikaa, joka kaikki on pois järjestön perustyöstä. Tämä korostui varsinkin pienten, vapaaehtoispohjaisesti toimivien järjestöjen osalta.

Vapaaehtoisten kulukorvauksiin, aterioiden tarjoamiseen sekä kiittämisen ja kannustamisen muotoihin liittyvät verotuskäytännöt koetaan epäselvinä. Myös tulkintojen vaihtelevuuden riippuvuutta virkamiehestä pidetään sekä hankalana, että myös epäoikeudenmukaisena.

Vapaaehtoistoimintaa hankaloittavat liian tiukat kriteerit hygieniapassien, liikenteenohjauskorttien sekä järjestysmieskorttien osalta. Varainhankinnan osalta arpajaislakiin liittyviä säädöksiä pidetään epäselvinä ja rahankeräyslain toimeenpanoa keräysluvan osalta liian hitaana ja tiukkana.

Vapaaehtoistyön tulevaisuuden takia vaikeuttavaa sääntelyä on järkevöitettävä. Vapaaehtoisten, järjestöjen ja päättäjien tiiviissä yhteistyössä.

SOSTEn tavoite hallitusohjelmaan:
- Yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan verovapaus säilytetään ja kansalaisjärjestöjen hallinnollista taakkaa kevennetään. Pienten yhdistysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

Tausta ja Fakta-arkki

SOSTEn, Valon ja Allianssin selvitys järjestö- ja vapaaehtoistyön esteistä

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: