fi | sv | eng

Bättre service på svenska - parempaa palvelua ruotsiksi

31.03.2015, 16:10

På fredag 27.3. skrev SOSTE och Finlands Svenska Socialförbund, FSSF under ett samarbetsavtal. Från början av augusti överförs FSSFs vik. verksamhetsledare Emma-Lena Lybäck till SOSTE, vilket gör att SOSTE kan ge sina svenskspråkiga och tvåspråkiga medlemmar bättre service.

Organisatoriskt är SOSTEs svenska verksamhet en del av vår regionala verksamhet och kontoret ligger i Vörå, men kontoret arbetar utifrån SOSTEs nationella strategi.

Bild: FSSF:s och SOSTEs samarbete bekräftades 27.3. då ett samarbetsavtal mellan organisationerna undertecknades av FSSF:s ordförande Anna Lena Karlsson-Finne och SOSTEs ordförande Tor Jungman och generalsekreterare Vertti Kiukas.

SOSTEn ja FSSF:n yhteistyösopimuksen allekirjoittivat FSSF:n puheenjohtajaja Anna Lena Karlsson-Finne, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Tor Jungman (vas.) ja pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kuva: Laura Kouri

Parempaa palvelua ruotsiksi

SOSTEn henkilöstö laajenee elokuussa ruotsinkielisellä eritysasiantuntijalla, kun Finlands Svenska Socialförbundin, FSSF:n vs. toiminnanjohtaja Emma-Lena Lybäck siirtyy SOSTEn työntekijäksi. Kyse on FSSF:n ja SOSTEn yhteistyöstä, josta sovittiin 27.3. allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella.

SOSTElla on ollut jo perustamisensa alkumetreiltä lähtien tarve vahvistaa toimintaansa ruotsinkielisellä henkilöllä. Yhteistyösopimuksen ansiosta ruotsinkieliset jäsenet saavat entistä paremmin palvelua äidinkielellään.

Hallinnollisesti ruotsinkielinen toiminta on osa SOSTEn aluetoimintaa ja uuden työntekijän toimisto on Vöyrissä. Hänen vastuullaan on kuitenkin ruotsinkielinen toiminta koko maassa ja asialistallaan strategian mukaiset asiat.

Teksti: Ritva Varamäki ja Erja Saarinen