fi | sv | eng

Barnens ställning i samhället måste tryggas

13.11.2015, 10:04

Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. 

Majoriteten av dagens barn i Finland mår väldigt bra. Många barn har materiellt sätt mer än någonsin tidigare under vårt lands historia. Många barn lever i trygga familjer, där föräldrarna bär ansvar för sitt föräldraskap på bästa sätt. Väldigt många barn och unga bedömer själva att de lever lyckliga liv. Detta ska vi vara nöjda och glada över.

Det som däremot borde oroa oss alla vuxna, är det faktumet, att de barn som lever under sämre uppväxtförhållanden har det sämre idag än någonsin tidigare. Idag lever väldigt många barn under förhållanden som inte kan anses vara tillräckligt bra för barnets utveckling och därmed inte heller vara barnets bästa.

Många barns liv påverkas negativt av föräldrars missbruk och/eller psykisk sjukdom. Många barn lever under fattiga förhållanden på grund av förälderns arbetslöshet eller oförmögenhet till arbetsliv. Att vara ensamförsörjare i dagens värld kan även vara en risk för barnfattigdom. Många barns liv påverkas av föräldrarnas separation och i värsta fall svåra utdragna vårdnadstvister. Alla dessa aspekter kan utgöra hot mot barns möjligheter till en bra uppväxt och utveckling.

Vårt välfärdssamhälle har under en lång tidsperiod skapat flera olika verksamhetsformer som skyddar barn och stöder både barns utveckling och föräldrarnas föräldraskap. Vi har i vårt land skapat en bra grundutbildning och småbarnspedagogik som även internationellt sätt varit exempel på goda investeringar på barn. Vi har ett fint rådgivningssystem och en sällan skådad barnsjukvård. Vi har kunnat garantera barnfamiljer en grundtrygghet, i sista hand via socialbidrag. Gemensamt för dessa serviceformer är att de varit universella, dvs. målsättningen har varit att ge alla barn i Finland goda möjligheter för en bra uppväxt.

Idag lever vi under ekonomiskt sätt trängda tider. Vårt lands modell för välfärd kan anses på många sätt vara hotad. Såsom jag ser det är även våra barns välfärd hotad. Vi har under årtionden byggt upp service med fokus på barns behov. Man har i Finland valt att prioritera barns behov och man har sett barn som en investering inför framtiden. Men den samhällspolitik och det diskussionsklimat som idag förs stöder inte längre barns speciella ställning i vårt samhälle. Jag upplever det skrämmande att barn inkluderas i vårt lands sparkampanj. Konventionen om barnens rättigheter är entydig; barn har rätt till tillräckliga samhällsresurser och barns speciella ställning i vårt samhälle ska garanteras.

Jag hoppas att barnkonventionen respekteras bättre i fortsättningen, att alla barn därmed blir jämlikt bemötta och att barnets särskilda behov och intressen tryggas. Jag hoppas och vill tro på ett barnvänligt Finland även i fortsättningen.

Lue lisää