fi | sv | eng

Avoimuus tärkeää luottamushenkilövalinnoissa

10.03.2015, 14:46

Pirkko Karjalainen

SOSTEn liittokokousta varten asetettiin vaalivaliokunta laatimaan ehdotusta luottamushenkilöistä. Jäsenten esitykset luottamushenkilöiksi saatiin SOSTEeen tammikuun alussa. Valiokunta piti kolme kokousta.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana oli helppo toimia: keskustellen saimme koostettua yksimielisen ehdotuksemme. Se lähetettiin hyvissä ajoin ennen liittokokousta jäsenistölle nähtäväksi. Tällaista avoimuutta pidimme kaikki tarpeellisena.

SOSTE on nuori järjestö, joten nyt on luotu ensimmäisiä käytäntöjä myös vaalivaliokunnan työssä. Kun jäseninä on hyvin monenlaisia järjestöjä ja myös erilaisia yhteistyöjäseniä, on luonnollisesti yritettävä ottaa ne tasapuolisesti huomioon. Tätä varten SOSTEessa tehtiin taustatyötä. On ns. pieniä ja ns. suuria järjestöjä, osa tuottaa maksullisia palveluita ja osa toimii aivan vapaaehtoispohjalta. Saatoimme valiokunnassa peilata esityksiä SOSTE-jäsenistöön.

Valiokunnan ehdotus pohjautuu jäsenistön esityksiin. Niistä koostettiin yhteisvoimin kokonaisuus, jonka arvioimme varsin hyvin vastaavan jäsenistön rakennetta. On myös huomattava, että aivan kaikki jäsenet eivät tehneet esityksiä.

Ehdotuksessa on huomioitu jäsentyyppi, onko kyseessä yhdistys vai säätiö, kotipaikka, kieli, onko palvelutuotantoa vai eikö ole, toimiala ja jäsenmaksuluokka sekä ehdotettujen henkilöiden sukupuolijakauma. Väistämättä suuremmat jäsenyhteisöt tulevat jonkin verran yliedustetuiksi muun muassa sen vuoksi, että niillä on paremmat edellytykset antaa väkensä työaikaa valtakunnallisiin luottamustehtäviin.

SOSTE ei ole poliittinen järjestö, joten luottamushenkilöitä ei valita ns. värin perusteella. Koska SOSTE toimii jäsentensä, suomalaisen järjestökentän edunvalvojana, se tarvitsee yhteyksiä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Siksi on hyvä, että niitä on myös SOSTEn luottamushenkilöillä.

Kun arvioin tilannetta SOSTEn jäsenten ja niiden edustamien ihmisryhmien kannalta, näen muutamia isoja kysymyksiä: Hyvinvointierojen tuleminen entistä räikeämmiksi puhuttaa niin vammais- kuin vaikkapa eläkeläisjärjestöjä. Seuraavan hallituksen käsiin jätetty sote-uudistus puhuttaa monella lailla. Ollaan huolissaan sekä ihmisten mahdollisuuksista saada palveluita, toimeentuloa ja tietoa että järjestöjen asemasta tulevissa suurissa organisaatioissa.

SOSTEa perustettaessa mietittiin toiminnan painotuksia ja sitä mikä on SOSTEn toiminnan suhde jäsenten toimintaan sekä alueilla että jäsenten omilla toimialoilla. Näissä asioissa on vielä pohdittavaa.

Tiedotus ja tiedon saaminen ovat nekin jonkinlaisia ikuisuuskysymyksiä. On niin tavattoman paljon seurattavaa. Uskoakseni jäsenistö toivoo SOSTElta tärkeiksi koetuissa yhteisissä asioissa selkokielistä tilanteiden analysointia, tuoreimpana esimerkkinä hankintalain valmistelu.

SOSTEn kannattaa ehdottomasti olla jäsenistön suuntaan yhteistyöhaluinen ja jatkaa avoimuuden kulttuuria esimerkiksi juuri näissä luottamushenkilöiden valinnoissa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: