fi | sv | eng

Att jobba på två språk: Käytännön kaksikielisyyttä sosiaali- ja terveysjärjestössä

24.11.2015, 13:26

Temat för Språktalkos nätverksträff 23.11 var att jobba på två språk inom social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverket besökte John Ekelund och Örn Witting på Finlands Röda Kors för att höra hur de tänker och jobbar kring detta.

13,1 procent av Röda korsets 86 000 medlemmar i Finland är svenskspråkiga. Av totalt cirka 500 lokalavdelningar är 78 svenskspråkiga.

Överlag finns det inom organisationen en vilja att vara tvåspråkig. För ett par år sedan hade man inom Röda Korset en process där man gick genom vad som ska finnas på svenska inom organisationen.

Principen är att all information ska finnas på finska och svenska och komma samtidigt, men allt översätts ändå inte automatiskt. Det viktigaste är att basinformationen finns på båda språken och att den praktiska informationen fungerar.

I övrigt avgör man från fall till fall om det är viktigt att en text översätts. Man har konstaterat att det är viktigt att frivilliga får information på sitt modersmål. När man ordnar större evenemang använder man sig ibland av simultantolkning.

Sociala medier är en utmaning

Utmaningen är sociala medier eftersom de bygger på interaktion. Medierna ändrar dessutom konstant och man borde se över processerna vart tredje år för att hänga med i utvecklingen.

John Ekelund och Örn Witting gav några tips till organisationer som vill förbättra sin tvåspråkighet:'

  • Satsa på en process där ni ser över hur ni vill att svenskan syns inom organisationen, vilken information som ska finnas på båda språken etc.
  • Fråga av medlemmarna vad de behöver och inte behöver på svenska.
  • Ge lokalföreningarna ansvar att t.ex. producera texter på svenska till månadsbrev.
  • Se på förhand vilka behov det finns när ni ordnar evenemang och översätt eller simultantolka vid behov.
  • Tvåspråkighet behöver inte vara invecklat eller felfritt. Blanda språken friskt i olika sammanhang. Alla som kan svenska pratar och skriver svenska så att det syns att språket är levande och används.

Slutligen är den goda viljan en viktig faktor. Om det finns en vilja att använda båda språken och förstå varandra brukar det mesta lösa sig.

Strategiaa ja pieniä tekoja

Suomen Punaisessa Ristissä on tehty paljon työtä toimivan kaksikielisyyden eteen. Asia on jälleen esillä uudistettavissa viestintä- ja verkkostrategioissa. Kaksikielisyydestä keskusteltaessa pitää käsitellä asioita, jotka tekevät työpaikasta aidosti kaksikielisen ja kysymyksiä siitä, miten järjestö näkyy kaksikielisenä ulospäin.

Språktalko-vierailulta jäi päällimmäiseksi mieleen se, että organisaatioiden linjausten lisäksi hyvä tahto ja pienet arkiset teot merkitsevät paljon. Kirjoitanko sähköpostin poissaoloviestin molemmilla kotimaisilla tai aloitanko viestini Hei/Hej-tervehdyksellä osoittaakseni, että minua tai meitä voi lähestyä kummallakin kielellä.

Työpaikalla voi SPR:n esimerkin mukaan järjestää vaikka Pakkobulla-kahvit – pullan voimalla voi uskaltautua kahvitauon ajaksi kielikylpyyn.

Emma-Lena Lybäck & Erja Saarinen