fi | sv | eng

Asumistukien yhdistämisellä kohtuuttomia vaikutuksia pienituloisiin eläkeläisiin

26.10.2015, 13:57

Eläkkeensaajan asumistuen yhdistäminen yleiseen asumistukeen keskusteluttaa kansalaisia, järjestöjä ja eduskuntaa. Asiaan paneuduttiin eduskunnan Köyhyysryhmän seminaarissa 20.10. SOSTEn kanta on, ettei eläkkeensaajan asumistukea tule yhdistää yleiseen asumistukeen.

Eduskunnan köyhyysryhmän, SOSTEn, Kuka kuuntelee köyhää -verkoston ja EAPN-Finin järjestämässä seminaarissa saatiin tietoa kahden erillisen asumistukijärjestelmän eroista ja ehdotetun muutoksen vaikutuksista eläkkeensaajien toimeentuloon.

Eläkkeensaajan asumistukea saa nyt noin 195 000 henkilöä. He siirtyisivät hallituksen esityksen mukaan yleisen asumistuen piiriin vuoden 2016 aikana.

Seminaarissa neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi, että muutos pienentäisi asumistukea noin 70 prosentilla tuensaajista. Noin kolme prosenttia menettäisi tuen kokonaan. Noin kolmanneksella tuki kasvaisi.

Yksin asuvista tuki pienenee noin 68 prosentilla tuensaajista. Puolisoilla yleinen asumistuki on lähes kaikissa tapauksissa pienempi kuin eläkkeensaajan asumistuki.

Asumistukijärjestelmien yhdistämisen arvioidaan säästävän valtion menoja vuositasolla 65 miljoonalla eurolla. Toimeentulotukimenojen on arvioitu lisääntyvän 7 miljoonalla eurolla vuosittain.

Hallituksen esityksen mukaan tuen väheneminen rajoitetaan 60 euroon henkilöltä. 60 euron suojalauseke olisi voimassa 10 vuotta. Se ei koskisi uusia tuensaajia.

Tukien leikkaaminen koskettaa niin ikääntyneitä kuin noin 65 000 työikäistä vammaista tai pitkäaikaissairasta.

Seminaarissa puhunut vammais- ja köyhyysaktivisti Pirkko Justander muistutti, että jos vammainen henkilö ei vaikean vammansa vuoksi milloinkaan työllisty, hän joutuu elämään minimituloilla – takuueläke/hoitotuki/eläkkeensaajan asumistuki/toimeentulotuki – koko elämänsä.

Justander kuvasi kahdella mittarilla, millaista on elää minimitulolla:

Ensimmäinen mittari on Iltapäivälehti vai appelsiini. Vammainen henkilö punnitsee kaupassa ostaako viikonlopuksi appelsiineja ruumiin vai viikonvaihteen iltapäivälehden mielen virkistykseksi. Toinen, syvempi köyhyys tulee silloin kun henkilö arpoo ostaako leipää vai lääkkeitä.

Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Hannu Partanen totesi, että asumistukien yhdistämistä on yritetty aiemminkin. Siitä on kuitenkin luovuttu, koska eläkkeensaajan asumistuki sisältää ikääntyneille tärkeitä erityispiirteitä: se on henkilökohtainen ja sen yksi keskeinen tavoite on tukea eläkeläisten kotona asumista ja taloudellista pärjäämistä.

Aiemmin asumistukien yhdistäminen on koettu epäsosiaaliseksi, koska se rokottaisi erityisen rankasti pienituloisia eläkeläisiä. ”Nämä perustelut eivät Sipilän hallituksen säästölinjoihin yltäneet”, Partanen sanoi.

SOSTE toteaa asiasta antamassaan lausunnossa, että esityksen vaikutukset pienituloisten eläkeläisten taloudelliseen tilanteeseen ovat kohtuuttomia, koska heihin kohdistuu myös muita hallitusohjelman leikkauksia.

Esitetyt muutokset siirtävät lisää ihmisiä toimeentulotukiluukulle. Osa toimeentulotukeen oikeutetuista ei kuitenkaan osaa tai halua sitä hakea. Tämä johtaa muun muassa lääkkeistä ja ruoasta tinkimiseen. SOSTE painottaa, että toimeentulotukiriippuvuuden lisäämisen sijaan pitäisi vahvistaa ensisijaisia etuuksia.

Lue lisää