fi | sv | eng

Arjen turvateko ehkäisee iäkkäiden kaatumista

07.11.2013, 09:51

Kotitapaturmien ehkäisykampanja jakaa tänään 20-vuotisjuhlaseminaarissaan Arjen turvateko –kunniamaininnan iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyön systemaattista järjestämistä ja kehittämistä tukevalle IKINÄ-toimintamallille. Kaatuminen on iäkkäille sattuvien tapaturmien ja niistä johtuvien vammojen yleisin syy.

Arjen turvateko -kunniamaininta jaetaan merkittävästä arjen turvallisuutta edistävästä teosta tai työstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen IKINÄ –ohjelmassa on vuodesta 2004 lähtien tehty pitkäjänteistä ja monipuolista työtä iäkkäiden kaatumisen ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu toimintamalli yhdistää tutkitun tiedon käytäntöön erinomaisella tavalla.

Suomessa on yli miljoona yli 65-vuotiasta. Kaatuminen on iäkkäille sattuvien tapaturmien ja niistä johtuvien vammojen yleisin syy. Lisäksi kaatuminen on tapaturmaisten kuolemien yleisin syy yli 65-vuotiailla. Myös suurin osa vuosittaisista noin 7500 lonkkamurtumasta on seurausta kaatumisesta.

Arjen turvateko –kunniamaininta luovutetaan tänään Säätytalolla juhlaseminaarissa, jossa julkistetaan myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2010. Seminaarin järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö sekä kotitapaturmien ehkäisykampanja.

Kotitapaturmien ehkäisykampanja on tuottanut runsaasti opetus- ja tiedotusmateriaalia ja järjestänyt koulutusta ja seminaareja 20-vuotisen toimintansa aikana. Painettuja esitteitä tilataan vuosittain kymmeniä tuhansia ja kotitapaturma.fi-sivustolla on tuhansia kävijöitä kuukausittain.

Lisätietoja

kampanjan puheenjohtaja, erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, puh. 040 577 4614

IKINÄ-malli: kehittämispäällikkö Satu Pajala, THL:n tapaturmat ja toimintakyky –yksikkö, puh. 029 5248 434

Kotitapaturmien ehkäisykampajan kotisivut

IKINÄ-opas

Kotitapaturmien ehkäisykampanjassa ovat mukana Finanssialan Keskusliitto, Sisäasiainministeriön pelastusosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Suomen Punainen Risti sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: