fi | sv | eng

Alkoholi puhuttaa meillä ja muualla

15.12.2014, 09:43

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Marraskuun lopulla pohdittiin Eurooppalaista alkoholipolitiikkaa Brysselissä kuudennessa alan konferenssissa teemalla alkoholi kaikissa politiikoissa. Teema oli varsin osuva, sillä alkoholi, jos mikä liittyy moniin eri politiikkoihin.

Alkoholin kulutus on maanosista suurinta Euroopassa 10,2 litraa puhdasta alkoholia per henkilö. Alkoholi on Euroopassa kolmanneksi suurin riskitekijä terveysongelmille ja sairauksille kuten syöpä ja verisuonitaudit. Alkoholi liitetään noin 60 eri sairauteen.

Noin 9 miljoonaa lasta EU:ssa elää alkoholiriippuvaisen vanhemman kanssa. Alkoholin yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi Euroopassa on laskettu 155,8 miljardia euroa vuosittain.

Miksi meidän pitäisi ylipäätään olla huolissamme alkoholista ja alkoholihaitoista

Alkoholi on puhuttanut paljon viime aikoina Suomessakin. Alkoholin takia kuolee vuosittain noin 4000 suomalaista. Keskivertokuluttajat juovat alkoholia yhä enemmän. Alkoholilain edellisen uudistamisen 1994 jälkeen kulutus on noussut kahdeksasta litrasta nykyiseen 9,6 litraan 100 prosenttista alkoholia asukasta kohti. Samaan aikaan alkoholista johtuvat haitat ovat kasvaneet huomattavasti.

Suomi ei ole erityisen konservatiivinen maa alkoholirajoitusten suhteen

Pitkään valmisteltu alkoholilain kokonaisuudistus jäi kesällä odottamaan jatkokäsittelyä ja ehkäisevän päihdetyön lain uudistaminen on parhaillaan työn alla. Alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2015, jolloin alkoholin ulkomainonta pääsääntöisesti loppuu mm. bussipysäkeistä ja liikennevälineistä. Yleisötapahtumissa alkoholibrändit saavat edelleen näkyä. Uutta on myös sosiaalisen median rajoitukset, mikä on ainutlaatuista jopa koko maailmassa. Suomi ei kuitenkaan ole erityisen konservatiivinen maa rajoitusten suhteen vaan rajoituksia on muuallakin. Suomen lakia ankarampia alkoholimainonnan rajoituksia on esimerkiksi Ranskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kuluttajia pitäisi informoida juomien energiamääristä paremmin

Mielenkiintoisia oli myös konferenssissa esitelty esimerkki, jossa tuotiin esiin sitä, miten juomien energiamäärien ilmoittaminen vaikutti juomiseen. Ihmiset, joilla oli tiedossa nauttimansa juoman energiamäärä, joivat vähemmän. Sama koskee varmasti muitakin kuin alkoholijuomia. Ihmiset eivät välttämättä miellä sitä, millaisia energiamääriä erilaisissa juomissa on. Tällä on merkitystä myös suun terveyden näkökulmasta.

Vaikuttavia keinoja on käytössä

Ei ole olemassa mitään yksittäistä keinoa, millä alkoholihaittoja voidaan vähentää. Hinta, saatavuus ja mainonnan rajoitukset ovat tunnettuja ja tutkittuja keinoja ja niitä tulisi käyttää yhdessä. Usein vedotaan siihen, että alkoholinkäyttö opitaan ihmisiltä, ei mainoksista. Mainoksilla on kuitenkin merkitystä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Toki paljon on tehtävää myös alkoholikulttuurin muuttamiseksi.

Eurooppa tarvitsee uuden alkoholistrategian

Konferenssissa julkistettiin European Alcohol Policy Alliancen suositukset tulevaksi EU:n alkoholistrategiaksi, sekä haastettiin toimenpiteisiin uuden alkoholistrategian luomiseksi. Jos organisaatiosi haluaa tukea uuden strategian luomista Eurooppaan, lähetä organisaation logo mahdollisimman pian Aleksandra.Kaczmarek(at)eurocare.org. Lisätietoja www.eurocare.org.

6 th European Alcohol Policy konferenssi järjestettiin 27.-28.11.2014 Brysselissä. Konferenssin järjesti European Alcohol Policy Alliance Eurocare. Seuraava konferenssi pidetään Sloveniassa vuonna 2016. Lisätietoja ja mm. osa konferenssin alustuksista löytyy konferenssin verkkosivuilta.

Blogia on muutettu 18.12: Juomien energiamäärien ilmoittamista juomissa oli konferenssissa käsitelty esimerkissä, eikä tutkimuksessa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: