fi | sv | eng

Alibudjetointi on perusturvarikos!

17.04.2012, 14:25

Vertti Kiukas, Pääsihteeri

SOSTE julkaisi tänään uusimman Sosiaalibarometrin. Sosiaalibarometri on jo yli 20 vuotta antanut ajankohtaista tietoa yhteiskuntamme tilasta ja kehityksestä. Sen vastaajia ovat keskeiset hyvinvointitoimijat ympäri valtakunnan.

Barometri antaa muun muassa hyvän kuvan siitä, mitä kunnissa ajatellaan kuntarakenteen ja hyvinvointipalveluiden järjestämisrakenteen kehitystarpeista. Vastaajat ovat hyvin samoilla linjoilla kuin SOSTE omassa lausunnossaan kuntarakennetyöryhmän muistiosta: tarvitaan nopeasti poliittisia linjauksia, mutta samalla on tarkasteltava kuntien tehtäviä, niiden rahoittamista ja vasta näistä seuraten kuntarakennetta. Karttaharjoituksen eivät tässä auta. Laadukkaat, tasa-arvoiset palvelut on taattava koko maassa. Parhaiten tämä tapahtuu niin, että rahoitus- ja järjestämisvastuu on samalla taholla, siis kunnalla.

Barometrissa on paljon myönteisiäkin signaaleja. Huolestuttavimpia tuloksia sen sijaan ovat sekä sosiaali- että terveyspalvelujen puolelta saadut viestit siitä, että enemmän kuin 20 % kummastakin tietoisesti alibudjetoi menonsa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että budjettiin tietoisesti varataan liian vähän rahaa palveluiden ja toiminnan järjestämiseen. Erityisesti tätä esiintyy kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kohdalla: lastensuojelussa sekä vammaisten ja vanhusten palveluissa – siis juuri heidän kohdallaan, joilla on heikoimmat edellytykset pitää puolensa, saada äänensä kuuluviin ja ihmisarvoista kohtelua.

Tällainen toiminta on mahdollisimman kaukana SOSTEn hyvinvointitalousajattelusta, jossa laadukkaat palvelut ja ennen kaikkea ennalta ehkäisevä toiminta nähdään investointina sosiaaliseen pääomaan. On harvinaisen yksiselitteistä, että jo palvelujenkin tarpeen tietoinen aliarviointi johtaa siihen, että varsinkin ennalta ehkäisevät toiminnasta leikataan. Tässä siis sahataan omaa oksaa ja maksetaan siitä laskua tulevina vuosina moninkertaisesti.

Paitsi että alibudjetointi on siis tyhmää, on se myös lain vastaista. Lainsäädäntömme lähtee siitä, että kuntien on järjestettävä palvelut tarvetta vastaavasti. Jos budjettiin tietoisesti varataan liian vähän rahaa – ei siis arvioida väärin vaan tietoisesti alimitoitetaan – perusturva, toimitaan lainvastaisesti. Silloin tehdään perusturvarikos. Siitä ei kuitenkaan tällä hetkellä rangaista. Pitäisikö? Jos, ketä? Tästä voimme käydä keskustelua.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Vetoomus - Inhimillistä järkeä hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon

Nimi:

Vetoomus aiheesta

Hyvinvointipalveluiden nykytilannetta ja tulevaisuutta koskien on kansalaisilla herännyt huoli. On välttämätöntä, että ihmisten hyvinvointia koskevissa päätöksissä taataan ihmisarvoinen, tasapuolinen kohtelu.
Vaadimme, että hyvinvointiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan nykyistä huomattavasti enemmän ja että ihmisten hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa huomioidaan muutkin kuin taloudelliset perusteet.

Saa allekirjoittaa ja jakaa linkkiä, kiitos!
http://www.adressit.com/inhimillista_jarkea_hoitotyota_koskevaan_paatoksentekoon

18.04.2012, 21:18

Kenen rikos alibudjetointi?

Nimi:

Onko persutuslaki unohtunut? Onko ensi syksyn kunnallisvaalit peruutettu? Näköjään voi unohtua kunnallishallinnon perujutut. Totta kai valtuusto on kunnassa kukkona. Kun sos.työntekijä ei kerro asiakkaalle lain edellyttämällä tavalla hänelle kuuluvia kaikkia etuisuuksia, hän toteuttaa valtuuston tahtoa. Tietysti pääjunailijalla, yleensä kok., on halu vierittää syy kenkkujen virkamiesten niskoille.

24.04.2012, 20:30

Todella totta.

Nimi:

Miten tämä rikos saadaan oikeudelliseen vastuuseen ja kuka rikoksesta kantaa esim. kunnissa vastuun?
Täss(kin) pohdittavaa.

14.05.2012, 11:00

Alibudjetointia

Nimi:

Siis kunnassa on vain yksi toimielin, joka päättää, miten rahaa käytetään. Jos se ei ole tyytyväinen esitettyihin lukuihin, se ei niitä hyväksy vaan asia pitää valmistella uudelleen. Jos oikeasti halutaan syyllisiä etsi, niin ne löytyvät helposti. Niin paksua lompakkoa (ja päätä) ei vain ole vielä löytynyt, joka pystyisi lakituvassa tuon porukan päihittämään. Tässä hommassa ollaan nähty vasta alkusoitto, sillä suurempien yksiköiden perustaminen ja liikelaitostaminen etäännyttävät vastuun kunnan päätöksenteosta, joka kuitenkin on viime kädessä vastuussa palvelujen järjestämisestä. Amerikan malliin, hankkikaa vakuutus ja muuttakaa suurimpien kaupunkien välittömään läheisyyteen. Jo vain edistää terveyttä...

18.05.2012, 11:32

kokemusta on

Nimi:

täällä on jatkuvaa alibudjetointi, vammaiset ja vanhukset kärsivät. kuljetuspalvelut ja omaishoidontuki ainakin kohteina

29.03.2013, 15:36

Poliitikkojen rikollisuus alibudjetoinnilla/leikkauksilla lopetettava NYT!

Nimi: kyllästynyt kansalainen

Varmaan oikeusasiamies olisi oikea paikka. Oikeusasiamiehelle ilmoitus!

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx

21.04.2015, 09:49