fi | sv | eng

80-prosenttisesti hyvää verkostotyötä

19.05.2016, 14:41

”Asiantuntevia, keskustelevia, hyödyllisiä”, näin SOSTEn verkostojen jäsenet luonnehtivat verkostotapaamisia SOSTEn Verkostopuntari-kyselyssä. Se tuotti 573 luonnehdintaa verkostoista. Näistä 80 prosenttia oli myönteisiä tai neutraaleja.

SOSTEn verkostoihin on Verkostopuntarin vastausten mukaan helppo tulla ja niissä saa uutta tietoa. Tärkeitä kotiin viemisiä verkostoista ovat erityisesti tieto toimintaympäristön muutosten ennakoimiseksi, uudet ideat toiminnan kehittämiseksi ja uudet yhteistyökumppanit.

Parhaimmillaan verkostot lisäävät työhyvinvointia ja auttavat jaksamaan työn arjessa. Verkostoissa saa perspektiiviä omaan työhön ja vertaistukea toisilta järjestötyöntekijöiltä.

Parhaimmillaan verkostot lisäävät työhyvinvointia ja auttavat jaksamaan työn arjessa. Verkostoissa saa perspektiiviä omaan työhön ja vertaistukea toisilta järjestötyöntekijöiltä.

Lisää aikaa tutustumiseen


Vastaajat kehittäisivät SOSTEn verkostotoimintaa lisäämällä erilaisten osallistavien menetelmien käyttöä. Lisäksi toivottiin enemmän aikaa keskinäiseen tutustumiseen ja useampia tapaamisia.

Uusia verkostoja ehdotettiin muun muassa kansainvälistä yhteistyötä tekeville järjestötyöntekijöille, järjestöjen HR-vastaaville ja järjestöpäälliköille. Samalla varoitettiin kuitenkin verkostoähkystä.

Nyt toiminnassa olevien verkostojen kehittäminen oli monien vastaajien mielestä tärkeämpää kuin uusien verkostojen perustaminen. Isojen verkostojen sijaan toivottiinkin pienempiä kehittämisporukoita.

Tuo tullessasi, vie mennessäsi

”Hajanaista, tehotonta, pinnallista”. Myös tältä verkostotapaamissa voi joskus tuntua. Verkostopuntarin vastaajista 20 prosenttia antoi kriittistä palautetta SOSTEn verkostoista.

Toiminnan epäsäännöllisyys, henkilövaihdosten aiheuttamat katkokset ja verkostojen käynnistymisen alkutahmeus ovat tuottaneet osallistujille pettymyksiä. Vastaajat antavat myös itselleen kriittistä palautetta siitä, että voisivat verkoston jäseninä olla aktiivisempia. ”Tuo tullessasi, vie mennessäsi", on hyvä periaate, kuten eräs Verkostopuntarin vastaajista muistuttaa.

Verkostopuntari-kyselyyn vastasi 240 henkilöä 23 eri verkostosta. (Linkki Verkostojen nettisivuille) Verkostopuntarin tuloksia käsiteltiin tänään SOSTEn henkilöstön kehittämispäivillä. Palautteen läpikäyminen jatkuu verkostoissa.

SOSTEn verkostot tavoittavat 1 300 järjestöammattilaista lähes 170 järjestöstä. Eri puolella Suomea kokoontuvat alueverkostot kokoavat lähes 700 henkilöä. Valtakunnallisella tasolla jäsenmäärältään suurimpia verkostoja ovat Järjestöviestijöiden verkosto, Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto Kompassi ja Kuntousverkosto KUVE.

Strategisena tavoitteena on, että vuoteen 2021 mennessä SOSTEn verkostot ovat tavoittaneet jäsenyhteisöt ja vahvistaneet niiden vaikuttavuutta, verkostoilla on selkeät toimintatavat, tavoitteet ja tuki ja SOSTEn jäsen- ja verkostotyö on innostavaa ja uutta luovaa yhdessä saavuttamista.

Riitta Kittilä, erityisasiantuntija, SOSTE

Lue lisää:

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: