fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Holhousyhteiskunta terveyden asialla

26.10.2018, 12:30

Onko yhteiskunnalla oikeus valita yksilön puolesta? Loukkaako holhousyhteiskunta ja paternalismi yksilön vapautta? Jäin pohtimaan näitä kysymyksiä, koska osallistuin muutama viikko sitten Norjassa pidettyyn konferenssiin. Tapahtuman otsikkona oli ”Implementing Health Promotion i...

Lue lisää >

Syömishäiriöiden kuntoutus näyttäytyy epäselvänä sekä asiakkaille että ammattilaisille

25.10.2018, 11:25

Syömishäiriöt ovat nuorten ja nuorten aikuisten yleisiä ja vakavia mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi arvioidaan, että viidennes vaikean lihavuuden takia hoitoon hakeutuvista ja noin 8 % ylipainoisista ikään ja sukupuoleen katsomatta kärsii ahmintahäiriöstä. Syömishäiriöiden kuntou...

Lue lisää >

Elinvoimaa alhaalta ylöspäin

15.10.2018, 10:13

Ihmisten yhteisöllinen kehittämistahto synnyttää alueellista elinvoimaa. Kylä- ja kaupunginosatoiminta, ravintola- ja siivouspäivien kaltaiset teematapahtumat sekä vapaaehtoinen yhdistystoiminta ja yrittäminen vankistavat lähiyhteisöllisyyttä. Tänä päivänä erityisesti yritykset o...

Lue lisää >

Livskraft nerifrån upp

15.10.2018, 09:56

Människors sociala utvecklingsvilja ger regional livskraft. By- och stadsdelsverksamhet, temaevenemang som till exempel restaurang- och städdagar samt frivillig föreningsverksamhet och företagande bygger en stark närgemenskap. I dag är det särskilt företagen som är ledande välfär...

Lue lisää >

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen

12.10.2018, 14:30

Kunnat, maakunnat, valtio – ne muodostavat täysin uudenlaisen julkisen hallinnon Suomeen sekä rakenteellisesti että toimintatavoiltaan. Maakunta- ja sote-uudistus luo sekä uudet rakenteet että uudistaa toimintatapoja, jotka tapahtuvat valinnanvapauden systeemimuutoksen, digitalis...

Lue lisää >

SOSTE palkitsi Citycon Oyj:n nuorisolähtöisen toiminnan kauppakeskuksissa

09.10.2018, 13:26

Citycon Oyj:n nuoret huomioiva ja nuoria osallistava toiminta kauppakeskuksissa palkittiin vuoden SOSTE-palkinnolla. Palkinnolla haluttiin antaa tunnustusta Cityconin aktiiviselle otteelle nuorten hyvinvointia edistävässä toiminnassa ja panostuksiin nuorten kauppakeskuskävijöiden...

Lue lisää >

Lausunto: tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

05.10.2018, 14:54

Lausunnon keskeinen sisältö SOSTE kannattaa tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnössä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ja pitää tärkeänä niiden toimeenpanon valmistelun aloittamista vielä kuluvan vuoden aikana. Tupakkapolitiikassa on kiinnitettävä erityi...

Lue lisää >

Lausunto: terveyden edistämisen toimenpiteet ja resurssien riittävyys

05.10.2018, 14:48

Lausunnon keskeinen sisältö Terveyden edistämisen sekä terveyserojen kaventamisen ja poistamisen tulee olla Suomessa harjoitetun terveyspolitiikan keskiössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisosaamista ja asiantuntemusta tulee hyödyntää terveyden edistämistyön suunnittel...

Lue lisää >

Potilasjärjestöt: Apteekkitoimintaa uudistettava terveys, turvallisuus ja lääkkeen käyttäjien etu edellä

03.10.2018, 11:59

Potilaan näkökulmasta apteekkien toiminta on kiinteä osa terveydenhuoltoa. Sujuvasti ja luotettavasti toimiva lääkehuolto on yhtä olennaista kuin hyvin toimiva terveydenhoito. Apteekkijärjestelmään kohdistuu paljon muutospaineita. Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (P...

Lue lisää >

Lausunto: selvityshenkilöiden raportti erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa

28.09.2018, 13:01

Lausunto: selvityshenkilöiden raportti erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa

Lue lisää >